Christian Kjelstrup

Oss og dem. Intervju med David Goodhart

– Å forene eliten og alle dem som ikke føler seg sett av eliten, er det sentrale spørsmålet i europeisk politikk akkurat nå, hevder David Goodhart.

ANYWHERES VS. SOMEWHERES

I fjor kom briten David Goodhart med boken The Road to Somewhere: The Populist Revolt and the Future of Politics (2017), som vakte
mye debatt i hjemlandet. Her lanserer han begrepene «anywheres» og «somewheres». Ifølge Goodhart utgjør anywheres omtrent en fjerdedel av Storbritannias befolkning. De er høyt utdannet, urbane og ofte velstående. De verdsetter mobilitet, forandring og innovasjon. Identiteten deres er tilegnet eller basert på hva de har oppnådd, og ikke tilknyttet et bestemt sted eller en lokal eller nasjonal gruppe. Somewheres, derimot, utgjør bortimot halvparten av befolkningen. De er lavere utdannet og verdsetter sikkerhet, tradisjon, det kjente og nære, og er skeptiske til innvandring. Identiteten deres har gjerne røtter på et bestemt sted eller i en lokal gruppe, og dette preger hvordan de ser på verden. Anywheres og somewheres er i konflikt med hverandre. De førstnevnte dominerer politikken og samfunnet – der de sistnevnte altså er i flertall.

Har du allerede registrert deg? Logg inn

Les Samtiden.
For å forstå tiden du lever i

Vi analyserer og diskuterer de viktigste spørsmålene i en stadig mer kompleks verden

  • Norges ledende kulturtidsskrift siden 1890
  • Utkommer fire ganger i året på papir. Over 100 sider med dybdeartikler, essays, intervjuer, m.m.
  • Full tilgang til vårt digitale arkiv med tidligere numre.
  • Invitasjoner til våre arrangementer, nyhetsbrev, podkast, m.m.
  • Del tekstene våre med vennene dine

Vil du bare lese ferdig denne artikkelen?

Da må du registrere deg med en e-postadresse