Portrettbilde av Tone Smith

Tone Smith

En ny økonomi?

Det blir mer og mer åpenbart at dagens økonomiske system ikke er bærekraftig. Allikevel fortsetter vi mer eller mindre som før. Hva skal til for å gå over til et nytt system?

Samtiden spør

HVA ER DET VIKTIGSTE POLITISKE SPØRSMÅLET I DAG – OG HVA ER SVARET?

Spørsmålet: Hvordan kan vi få gjennomført – innenfor demokratiets rammer – den nødvendige økologiske omformingen av vårt økonomiske system? Svaret: Dette kan ikke skje uten at vi tar hensyn til sosiale forhold. Bare da kan vi gjøre et slikt politisk prosjekt attraktivt for det store flertallet, få med oss folk og utfordre samfunnets maktstrukturer.

Mange økonomer, samfunnskritikere og miljøvernere har den siste tiden tatt til orde for at vi må tenke nytt omkring økonomi, inkludert å revurdere vår rådende økonomiske modell og dens mål. Særlig fokuset på økonomisk vekst anses som problematisk. I den sammenheng har det blitt framsatt en rekke forslag til en radikal omlegging av den økonomiske politikken. Aktører som har fått mye oppmerksomhet i det siste, inkluderer både sosiale bevegelser som Degrowth og enkeltpersoner som Kate Raworth, forfatteren av boken Doughnut Economics (2017). Miljøhensyn er ofte en sentral del av disse nye forslagene, men forslagene favner også andre problemer som preger vår tid, slik som arbeidsledighet, ulikhet, depresjon, utbrenthet, med mer. Diagnosen er nettopp at de ulike krisene er knyttet sammen og må ses i sammenheng. Imidlertid finner vi lite av dette tankegodset i programmene til de største politiske partiene. Ser vi på de mindre partiene, ønsker riktignok MDG å erstatte vekstøkonomien med en kretsløpsøkonomi, og partiet vil ha livskvalitet og økologisk bærekraft som overordnet mål for den økonomiske politikken. Men Rødt er det eneste partiet som går til valg på at de vil legge om den økonomiske politikken fundamentalt. Selv om ingen partier lenger fornekter menneskeskapte klimaendringer, og tvert imot bedyrer at dette er viktige problemer, er det generelt lite i partiprogrammene som tyder på at verden står overfor utfordringer som krever at vi tenker helt nytt omkring økonomi. Det er business as usual som gjelder. De viktigste argumentene i enhver politisk debatt er og blir hvorvidt tiltak skaper økonomisk vekst og arbeidsplasser eller ikke.

Spørsmålet blir derfor hvorfor de nye ideene ikke får gjennomslag i politikken i en tid da vi både snakker om klimakrise og masseutryddelse av arter. Finnes det i det hele tatt noen mulighet for at tanker som dette – en ny økonomi – kan få gjennomslag?

Har du allerede registrert deg? Logg inn

Les Samtiden.
For å forstå tiden du lever i

Vi analyserer og diskuterer de viktigste spørsmålene i en stadig mer kompleks verden

  • Norges ledende kulturtidsskrift siden 1890
  • Utkommer fire ganger i året på papir. Over 100 sider med dybdeartikler, essays, intervjuer, m.m.
  • Full tilgang til vårt digitale arkiv med tidligere numre.
  • Invitasjoner til våre arrangementer, nyhetsbrev, podkast, m.m.
  • Del tekstene våre med vennene dine

Vil du bare lese ferdig denne artikkelen?

Da må du registrere deg med en e-postadresse