Portrettbilde av Ingrid M. Gjerde

Ingrid M. Gjerde

Har vi forsvarsdebatten Norge trenger?

Hvilket forsvar vi skal ha, er for viktig til å overlates til et knippe enkeltpersoner.

Samtiden spør

HVILKET FORSVAR TRENGER NORGE?

I høst la forsvarssjefen frem sitt fagmilitære råd som innspill til neste langtidsplan. Jeg synes det var et helhetlig og godt råd. Dagens mer alvorlige sikkerhetssituasjon og forventningene fra NATO krever et styrket forsvar. I første omgang kreves mer personell, men det er også behov for flere hæravdelinger, flere fartøyer og noe styrking på luftsiden. I tillegg må vi styrke evnen til å møte nye trusler i cyberdomenet.

De siste årene er sikkerhetssituasjonen blitt mer alvorlig for Norge. Truslene vi står overfor, er i endring både i innhold og form. Russlands folkerettsstridige annektering av Krim og innblandingen i indre forhold i Øst-Ukraina har resultert i et stadig mer anstrengt forhold mellom Russland, NATO og EU. I samme periode har Russland styrket sin militære evne betydelig. Mangel på stabilitet og forutsigbarhet gjør den sikkerhetspolitiske situasjonen krevende. I tillegg til videreutvikling av tradisjonell konvensjonell militærmakt ser vi at utviklingen innen informasjonsteknologi gir uante muligheter til å ramme alt fra enkeltpersoner til stater. Det kan for eksempel handle om å slå ut energiforsyning, bankvesen eller infrastruktur. Denne typen krigføring krever små ressurser fra motstanderen og kan ramme store deler av samfunnet helt uten forvarsel. I tiden fremover må våre folkevalgte ta krevende og viktige valg om hvilket forsvar Norge trenger, og ikke minst hvilken risiko nasjonen er villig til å leve med. En bred og velinformert forsvarsdebatt er viktig for å sikre gode beslutninger i disse spørsmålene. I det følgende vil jeg gi en oversikt over debattens omfang, og utfordre ulike samfunnsgrupper til mer aktiv deltakelse i den.

Har du allerede registrert deg? Logg inn

Les Samtiden.
For å forstå tiden du lever i

Vi analyserer og diskuterer de viktigste spørsmålene i en stadig mer kompleks verden

  • Norges ledende kulturtidsskrift siden 1890
  • Utkommer fire ganger i året på papir. Over 100 sider med dybdeartikler, essays, intervjuer, m.m.
  • Full tilgang til vårt digitale arkiv med tidligere numre.
  • Invitasjoner til våre arrangementer, nyhetsbrev, podkast, m.m.
  • Del tekstene våre med vennene dine

Vil du bare lese ferdig denne artikkelen?

Da må du registrere deg med en e-postadresse