Portrettbilde av Robert Mood

Robert Mood

Mulighetenes tiår

De nye klima- og sikkerhetsutfordringene kan ødelegge verden slik vi kjenner den. Skal dette gå bra, må vi tenke nytt og handle raskt.

Samtiden spør

HVILKET FORSVAR TRENGER NORGE?

Et forsvar som forbereder seg på digitale og asym- metriske kriger, fremfor gårsdagens slag med artilleri og stridsvogner. Et forsvar som prioriterer digital og lokal beredskap i Norge fremfor utenlandsoperasjoner, og setter evnen til å gjøre jobben (operativ evne) foran alt annet.

Imøte med både kortsiktige og langsiktige utfordringer som truer vår eksistens, snubler verden videre uten overnasjonal ledelse, mens Norge er uløselig knyttet til USA, NATO og EU. Et NATO som fremfor å lede konsumeres av kompromisser for å hindre oppløsning, og et USA som fremfor å lede ser på verden som en kamp mellom stormaktene, med penger og militærmakt som viktigste verktøy. EU på sin side synes å være i kontinuerlig eksistensiell krise, knapt nok med evne til å lede seg selv. Til tross for at verden aldri har hatt et bedre utgangspunkt i form av penger, menneskelige ressurser, kompetanse og teknologi, tar vi ikke tak i de tre største sikkerhetsutfordringene i vår tid. Faren for atomkrig er større enn noen gang før, men den ties i hjel. Naturen ødelegges i akselererende tempo mens vi toer våre hender. Klimakrisen er i ferd med å bli akutt mens våre politiske ledere villeder oss med illusjoner om handlekraft. For å tekkes velgerne fastsetter de ambisiøse planer med urealistiske mål som de ikke har til hensikt å innfri. Mens faren for atomkrig er med oss hver dag, preges naturødeleggelsene og klimakrisen fremfor alt av at smertefulle tiltak må til for å unngå katastrofer om 20–30 år.

Norge er kanskje det landet med aller best utgangspunkt for å omstille seg og komme gjennom krisene på en god måte. Dette til tross for at tiåret vi har foran oss, vil gi jevnt økende utgifter og synkende inntekter for AS Norge. Samtidig er vår utenriks- og sikkerhetspolitiske posisjon mellom et uforutsigbart USA, et selvhevdende Russland, et kaotisk EU og et bøllete Kina stadig mer krevende.Vår plan om å fortsette som en stor oljeog gasseksportør i flere generasjoner fremover, utfordrer både vårt moralske selvbilde, vår evne til omstilling og sikkerhet.

MITT RIKE, LILLE LAND?

Det hevdes ofte at Norge både er lite og verdens rikeste. Men begge utsagn er villedende på grensen til løgn.Villedende for å tildekke og bortforklare. Faktum er at vi er et av verdens største land, med verdens nest lengste kyststripe og et syv ganger større havterritorium enn landterritorium.

I tillegg er vi den største energieksportøren til Europa og dekker for eksempel 25 prosent av Englands gassbehov.Vi er også – i forhold til folketallet – kanskje verdens verste forurenser, målt etter sluttutslipp. Vi er dessuten langt nede på listen over verdens rikeste land, med mindre vi regner BNP per innbygger.

Norge er med andre ord et stort land, med begrenset økonomi, med ansvar for mye av energiforsyningen til Europa, og med en betydelig andel av verdens CO2-utslipp.Vi ligger strategisk utsatt til, fordi vi befinner oss nær Russlands viktigste strategiske baser. Baser som Russland ikke kan forsvare effektivt uten at det krenker norsk suverenitet. Gjennom vårt kollektive eierskap i Equinor er vi også et klimarovdyr. Om ikke annet har vi hatt kloke nok politikere til at de har bygget opp et stort fond fra inntektene våre, i stedet for å smøre økonomien og en dysfunksjonell offentlig sektor mer enn vi allerede gjør. Det følger av fondets størrelse at vi har flere muligheter til å tenke nytt og omstille enn de fleste andre hvis vi vil.

Har du allerede registrert deg? Logg inn

Les Samtiden.
For å forstå tiden du lever i

Vi analyserer og diskuterer de viktigste spørsmålene i en stadig mer kompleks verden

  • Norges ledende kulturtidsskrift siden 1890
  • Utkommer fire ganger i året på papir. Over 100 sider med dybdeartikler, essays, intervjuer, m.m.
  • Full tilgang til vårt digitale arkiv med tidligere numre.
  • Invitasjoner til våre arrangementer, nyhetsbrev, podkast, m.m.
  • Del tekstene våre med vennene dine

Vil du bare lese ferdig denne artikkelen?

Da må du registrere deg med en e-postadresse