Portrettbilde av Martin Svedman

Martin Svedman

Også humoren finnes

Kan litteraturen fortsatt være morsom i en samtid som har gått av skaftet?

Samtiden spør

Kan du fortelle en vits?

En rabbiner blir spurt om å beskrive himmelen. Han svarer at himmelen er et bibliotek der man får lese i de hellige skriftene. Så blir han spurt om å beskrive helvete. Han sier at helvete likner et bibliotek. Man kan sitte uforstyrret i en krok og lese de hellige skriftene. Forskjellen er at de som liker å lese, kommer til himmelen. De som liker å drive med andre ting, kommer til helvete.

«Det finnes rester av et tradisjonsbetinget og nokså konservativt smakshierarki i norsk poesi også i dag», skrev Carina Elisabeth Beddari i en anmeldelse av Kristin Auestad Danielsens Sterke kjensler og andre dikt i Morgenbladet i fjor. Hun la til: «Humor og hverdagsspråk blir fortsatt ikke vurdert som like poetisk som språkorientert minimalisme, heller ikke av meg!»1 Dag Solstad har fortalt at han ikke har humor, og at «humørløse forfattere har skrevet noe av det mest verdifulle vi har».2 «Det er ikke lett å være morsom. Derfor er forfattere flest alvorlige», hevdet Brynjulf Jung Tjønn for noen år siden i en anmeldelse av Janne Drangsholts komiske roman Ingrid Winters makeløse mismot.3 Det er noe veldig rart, faktisk noe morsomt, med Beddaris utsagn om å ville plassere humoren inn i et stengt hierarki. Kjernen i humor er vel nettopp at den velter om på hierarkier og vante forestillinger? Utenfor Norge har litteraturen alltid hatt plass til humor. Ifølge den amerikanske kritikeren James Wood er den moderne romanen i seg selv en komisk form. «The novel is, by and large, a secular, comic form: one can be suspicious of any novelist who seems entirely immune to the comic.»4 Men i norsk litteratur har det lenge vært en merkelig tendens blant både kritikere og forfattere til å snakke rundt eller snakke ned humor.

I 2018 brøt det ut en debatt i Aftenposten etter at kritikeren Preben Jordal etterlyste mer humor fra norske forfattere. «Det er en hel del forfattere som ikke har det minste spor av humor og vidd i det de skriver», hevdet Jordal. Han ønsket seg en mindre svevende og forknytt samtidslitteratur, basert på et mer virkelighetsnært språk: «De [norske forfattere] skriver ikke med det språket de vanligvis bruker.»5 Nevnte Janne Drangsholt kalte på sin side Norge «landet som ikke ville le», og klaget over at morsomme romanforfattere ikke ble løftet frem av kritikerne. «[Forfattere] trekkes aller oftest frem fordi de skriver om barndomstraumer, angstlidelser, fattigdomsproblematikk, sorg eller død. Veldig, veldig sjelden blir humor nevnt eller satt pris på av den norske kultureliten.»6 Romanforfatteren Bjarte Arneson meldte seg på i debatten, og skrev at han ønsket seg en «virkelighetsfjern» litteratur. I likhet med Drangsholt fremhevet han den komiske litteraturen som et alternativ til en mollstemt sosialrealisme eller virkelighetslitteratur: «Å utelukkende skrive om den virkeligheten vi allerede kjenner, er et grovt sløseri med fiksjonens potensial.»7 Til dels snakket debattantene forbi hverandre. Kanskje kan vi si at det mangler en forståelse for humorens plass i den norske samtidslitteraturen. Har vi en morsom litteratur, men en litteraturkritikk som ikke gir humoren nok plass? Eller er problemet at den norske samtidslitteraturen ikke er særlig morsom?

TRE HOVEDSTRØMNINGER I NORSK SAMTIDSLITTERATUR

Med utgangpunkt i debatten mellom Jordal, Arneson og Drangsholt kan man skissere tre måter den norske samtidslitteraturen forholder seg til humor på:

  • Litteratur som ikke forholder seg til humor, humorløs litteratur
  • Komisk, virkelighetsfjern litteratur
  • Litteratur som nærmer seg virkeligheten gjennom humor

Har du allerede registrert deg? Logg inn

Les Samtiden.
For å forstå tiden du lever i

Vi analyserer og diskuterer de viktigste spørsmålene i en stadig mer kompleks verden

  • Norges ledende kulturtidsskrift siden 1890
  • Utkommer fire ganger i året på papir. Over 100 sider med dybdeartikler, essays, intervjuer, m.m.
  • Full tilgang til vårt digitale arkiv med tidligere numre.
  • Invitasjoner til våre arrangementer, nyhetsbrev, podkast, m.m.
  • Del tekstene våre med vennene dine

Vil du bare lese ferdig denne artikkelen?

Da må du registrere deg med en e-postadresse

Andre artikler fra Humor! - makt og avmakt