Portrettbilde av Monica Roland

Monica Roland

Kjærlighetsparadokset

Til tross for stadig større frihet på kjærlighetens «marked» er det stadig flere som faller utenfor.

Samtiden spør

Hva er kjærlighet?

Kjærlighet er et komplekst fenomen og vi referer ofte til en rekke forskjellige ting når vi bruker begrepet. Men om jeg begrenser meg til den kjærligheten mellom mennesker, så tenker jeg at kjærlighet handler om vår evne til å knytte dype, intime og meningsfulle bånd til andre. Når man elsker et annet menneske, så bryr man seg om vedkommende også for hans eller hennes egen skyld. Vi gjør langt mer for dem vi elsker enn andre. Sånn sett kan vi si at kjærlighet både er en emosjon og en mer praktisk rettet evne eller dyd.

Kjærlighet er utvilsomt noe av det fineste vi kan oppleve. Å elske noen og bli elsket tilbake, å føle at man hører til, er grunnleggende menneskelige behov. Vi er sosiale vesener. Som barn er vi helt avhengige av omsorg fra andre for å overleve, og vi vet at både barn og voksne som har nære, stabile relasjoner til andre, har bedre livskvalitet enn de som av ulike årsaker mangler dette. For de aller fleste er nære kjærlighetsrelasjoner til andre mennesker en nødvendig betingelse for et godt liv.

Har du allerede registrert deg? Logg inn

Les Samtiden.
For å forstå tiden du lever i

Vi analyserer og diskuterer de viktigste spørsmålene i en stadig mer kompleks verden

  • Norges ledende kulturtidsskrift siden 1890
  • Utkommer fire ganger i året på papir. Over 100 sider med dybdeartikler, essays, intervjuer, m.m.
  • Full tilgang til vårt digitale arkiv med tidligere numre.
  • Invitasjoner til våre arrangementer, nyhetsbrev, podkast, m.m.
  • Del tekstene våre med vennene dine

Vil du bare lese ferdig denne artikkelen?

Da må du registrere deg med en e-postadresse