Portrettbilde av Anne Hege Grung

Anne Hege Grung

Lesernes ansvar for Koranen

Koranen er kommet for å bli i Norge. Noe av de mest verdifulle norske ikke-muslimer kan gjøre, er å lese og diskutere Koranen sammen med muslimer.

Koranen er en del av menneskehetens kulturelle fellesarv, og en svært viktig bok i mange troendes liv som en veileder for muslimsk religiøs praksis og islamske verdensbilder. Som følge av den økte menneskelige mobiliteten de siste tiårene er det nå titusener av mennesker i Norge som har Koranen som en sentral del av sin religiøsitet og tilhørighet. For de fleste i Norge og Europa, derimot, er Koranen en ukjent bok. For noen virker den skremmende.

Mens bøker tidligere var begrenset til sitt fysiske format, gir internett nå adgang til tekster av alle slag. Også religiøse tekster som regnes som hellige, autoritative eller kanoniske innen de forskjellige religiøse tradisjonene, er bare et tastetrykk unna. Dette skaper helt nye muligheter til å erverve seg kunnskap, men bringer også med seg noen utfordringer: For det første kan religiøse tradisjoner og tekstfortolkninger møte motstand både innenfra og utenfra, og for det andre kan spørsmålet om hvem som har tolkningsautoritet føre til konflikt.Tekstene og kunnskapen om fortolkningstradisjonene befinner seg heller ikke alltid lenger på samme sted.

De fleste som regner seg som en del av norsk og vesteuropeisk tradisjon, har fortsatt et eller annet slags forhold til Bibelen. Dette kan være et forhold preget av nærhet, der referanser til bibeltekster har betydning for personens tolkning av Gud, livet, seg selv og andre. Forskere og prester arbeider profesjonelt med bibeltekster for å vriste mening ut av dem gjennom språklige, historiske og nåtidige tekstanalyser. Andre ser på bibelen som en tekstsamling man har tatt avstand fra eller er likegyldig til.

Bibelen består av ulike bøker skrevet av mange forskjellige forfattere over et tidsspenn på flere århundrer. Tekstene representerer et betydelig referansepunkt for store deler av norsk og vesteuropeisk kultur – tenk bare på hvor mange av oss som bærer bibelske navn, eller på hvordan jul og påske hviler på bibelske tekster. Skriftsteder fra Bibelen har blitt trukket inn i politikken i argumentasjonen rundt ekteskap, kvinnerettigheter og abort – de siste tiårene mest i interne kirkelige diskusjoner om kvinnelige prester eller samkjønnet ekteskap. Tross sekulariseringen er slike argumenter ennå betydningsfulle i mange kristne miljøer.

I kristendommen er det imidlertid ikke Bibelen som er selve gudsåpenbaringen, men Jesus og Jesu liv. Kunnskapen om Jesus får vi fra bibellitteraturen, men kristne forholder seg også til ulike tolkningstradisjoner, for eksempel den lutherske. For de fleste er det en selvfølge at bibeltekstene må settes inn i en historisk sammenheng og fortolkes for å ha gyldighet for dagens lesere, og verken mulig eller ønskelig å ta disse tekstene bokstavelig. Så når ikke-muslimer hører at korantekster ikke kan tolkes, blir mange urolige. Men er det virkelig slik muslimene selv ser på Koranen?

Det stemmer ikke at man ikke tolker korantekster i islamske religiøse tradisjoner. Det finnes tvert imot et omfattende tilfang av forskjellige utlegninger og eksegeser om hva tekstene betyr eller kan bety. Noen har foreslått at det i muslimsk tolkningspraksis kan skilles mellom kumulativ og moderne tolkning, der den første forholder seg nært til tradisjon og historie, mens den andre er representert ved ulike reformbevegelser, for eksempel muslimske feminister. Den sistnevnte tolkningsmåten ser gjerne forbi de historiske og tradisjonelle tolkningene og bringer nåtidens spørsmål tettere inn i lesningen.

Har du allerede registrert deg? Logg inn

Les Samtiden.
For å forstå tiden du lever i

Vi analyserer og diskuterer de viktigste spørsmålene i en stadig mer kompleks verden

  • Norges ledende kulturtidsskrift siden 1890
  • Utkommer fire ganger i året på papir. Over 100 sider med dybdeartikler, essays, intervjuer, m.m.
  • Full tilgang til vårt digitale arkiv med tidligere numre.
  • Invitasjoner til våre arrangementer, nyhetsbrev, podkast, m.m.
  • Del tekstene våre med vennene dine

Vil du bare lese ferdig denne artikkelen?

Da må du registrere deg med en e-postadresse