Debattene om sexisme og rasisme, og avgåtte rektorer på både Det kongelige danske Kunstakademi i København og Kunsthøgskolen i Oslo har fått folk til å trekke paralleller.
Foto
Fredrik Hagen / NTB

Trekkes paralleller mellom debattene ved Det kongelige danske Kunstakademi i København og Kunsthøgskolen i Oslo

Publisert: 9. februar 2021 kl 09.43
Oppdatert: 9. februar 2021 kl 09.43

Kirsten Langkilde ble avsatt som rektor på Det kongelige danske kunstakademi da den danske regjeringen grep inn som følge av anklager om at skolen styres av en fryktkultur, identitetspolitikk og «cancel culture».

Langkilde har vært taus siden hun gikk av. Hun vil ikke utdype sin avgang mer, enn at det var en fratredelsesavtale. Hun og den danske kulturministeren var ikke enige om håndteringen av situasjonen.

I et intervju med Aftenposten tar hun de som ville ta et oppgjør med strukturell rasisme og sexisme, tydelig i forsvar.

– Høyrepartiene og høyrefløyen i Danmark sier at det var identitetspolitikken som fikk styre på kunstakademiet. Men det er riktigere å si at studentene er opptatt av problemene og utfordringene vi faktisk har i samfunnet.

Kulturjournalist og forfatter Poul Pilgaard Johnsen var den som først skrev om forholdene på kunstakademiet i danske Weekendavisen. Han mener dette er blitt en stor sak fordi kunstnerne er tidlig ute med å fange opp nye strømninger.

– Det er ikke rektoren som har opptrådt identitetspolitisk, men hun har latt det utvikle seg. Det er tydeligere der enn på universitetene, men det har også begynt å komme andre steder, sier Johnsen til Aftenposten.

De siste årene har det vært flere saker der danske institusjoner har fått kritikk. Blant annet sluttet Copenhagen Business School i 2018 å synge sangen «Den danske sang er en ung blond pige». Sangen ble klaget inn av en forsker som følte seg krenket og ekskludert fordi hun ikke var hvit.

Det historiske «Kvindemuseet» i Århus skiftet også navn til «Køn». Endringen har fått kritikk for å være et politisk korrekt identitetspolitisk prosjekt. Museet svarer at det handler om inkludering overfor LHBT-miljøet.

Det er blitt trukket paralleller til debattene om rasisme og sexisme på Kunsthøgskolen i Oslo. Også her hjemme er det satt i gang en prosess for å finne ny rektor. Både studenter og ansatte har sagt tydelig ifra om rasisme etter Black Lives Matter. De tar til orde for fag og endringer som gjør at det «hvite blikket» i mindre grad skal råde.

Rektor ved Kunsthøyskolen i Oslo, Måns Wrange, har i ettertid uttalt at han sluttet som en protest mot den «massive og ofte ytterst unyanserte og populistiske» kritikken av studentenes krav. I hans øyne var de helt legitime, sa Wrange til Sveriges Radio for en måned siden.