Kulturjobb

Prosjektleder for interkultur

av: Redaksjonen
Publisert: 16. mars 2021 kl 11.38
Oppdatert: 22. april 2022 kl 08.51

Har du lyst til å styrke mangfoldet i kulturlivet? 

 

Drammen kommune jobber for et mangfoldig, relevant og engasjerende kulturliv for alle.

Vi søker en ambisiøs, engasjert og trygg prosjektleder for INTERKULTUR, med gode kommunikasjons- og samarbeidsevner som skal videreutvikle prosjekter knyttet til mangfold i kulturlivet.

INTERKULTUR produserer kulturopplevelser i Drammen kommune og har status som nasjonalt kompetansesenter for mangfold og flerkulturell formidling. INTERKULTUR samler, styrker og deler kompetanse og kunnskap om flerkulturell innholdsproduksjon og publikumsutvikling i kulturlivet lokalt, regionalt, nasjonalt og internasjonalt.

INTERKULTUR inngår i Virksomhet Arrangement og Aktiv fritid i Drammen kommune. 

100% prosjektstilling med 1 års varighet med mulighet for forlengelse ved videre finansiering av prosjektet. 

Hovedsakelig dagtidsarbeid, men noe kvelds- og helgearbeid må påregnes

Tiltredelse: Snarest. 

Vi oppfordrer personer med nedsatt funksjonsevne til å søke

I henhold til offentleglova kan vi være forpliktet til å offentliggjøre opplysninger om søkere som har bedt om å bli unntatt offentlig. 

Arbeidsoppgaver

Som prosjektleder får du ansvar for å koordinere og utvikle faglig innsats i INTERKULTUR, herunder koordinere arbeidet internt, og med våre partnere. Du får ansvaret for å følge opp tilskuddsgivere, søknader og økonomi, samt faglig oppfølging av mangfoldsarbeidet i Drammen kommune. 

Arbeidsoppgavene er:

Koordinere den daglige driften av INTERKULTUR som produksjonsenhet:
- Koordinere arbeidet med produksjonsteamet ( som består av produsenter/kulturrådgivere)

- Søke tilskudd og rapportere på resultater 
- Bistå kommunens arbeid med å styrke mangfoldet i kulturlivet. 
- Økonomioppfølging og kvalitetssikring

Lede og utvikle INTERKULTUR kompetansesenter:

- Lede strategisk og operasjonelt arbeid for nasjonalt kompetansesenter
- Samle og formidle metoder og faglig arbeid på feltet
- Drive foredrags- og rådgivningsvirksomhet i hele landet, sammen med teamet
- Bidra til prosjektutvikling og oppfølging av nåværende FoU prosjekt om effektstudier, pluss annen FoU
- Være koordinator for mangfoldsnettverket (nettverket består av aktører som har kulturelt mangfold som en av sine hovedoppgaver)
- Ha dialog mot eksterne aktører som Kulturrådet (nasjonal koordinator for mangfold i kultursektoren) og Viken fylkeskommune. 
- Bidra til kompetansebygging lokalt, regionalt og nasjonalt innenfor mangfold i kulturlivet
- Delta på relevante konferanser og seminarer
  Kvalifikasjoner
  • Minimum 3-årig høyere utdanning  innenfor et eller flere av disse områdene; prosjektledelse, samfunnsfag, flerkulturelt arbeid, kunst og kulturarbeid.

  For søkere med annen utdanning enn norsk, kreves språkkunnskaper tilsvarende nivå B2.

  Dette gjelder ikke skandinaviske søkere.

  Dokumentasjon på dette legges ved søknad.

  Erfaring (min. 3-5 år):
  - Solid prosjektledererfaring
  - Allsidig kulturarbeid og kulturutvikling
  - Erfaring med budsjett/økonomiarbeid og tilskudd
  - Mangfoldskompetanse og kjennskap til eksisterende kompetanseaktører på mangfoldsområdet
  - FoU virksomhet
  - Flerkulturelt og internasjonalt arbeid
  - Kulturfaglig bakgrunn med interesse for mangfold
  - Gode ferdigheter i og kunnskap om IKT og digitale løsninger
  - Gode ferdigheter i engelsk skriftlig og muntlig

  Personlige egenskaper

  Vi søker deg med følgende personlige egenskaper:

  • Du er  innovativ og opptatt av å påvirke
  • Du brenner for at alle skal ha tilgang på et relevant og godt kultur- og fritidstilbud
  • Du er strukturert, selvstendig og kommuniserer godt
  • Du har gode samarbeidsevner og håndterer høyt arbeidspress
  • Du er en god nettverksbygger og liker å dele andres kunnskap
  • Vi tilbyr deg
  •  
  • Muligheten til å påvirke utviklingen og kompetansen på det arbeidet med mangfold i kulturlivet
  • En kreativ arbeidsplass med varierte arbeidsdager i et mangfoldig arbeidsmiljø
  • Et godt og inspirerende fagmiljø med fokus på utvikling
  • Meningsfull jobb med internasjonalt fokus
  • En by med internasjonalt miljø og kultur
  • Drammen kommunes gode pensjonsordninger

   

  Vedlagt søknaden legges relevante vitnemål og attester. Vitnemålsportalen skal benyttes for vitnemål som er registrert i denne portalen.

  Drammen kommune hviler på tre bærebjelker: Et sterkt deltakerdemokrati gjennom aktiv innbyggermedvirkning, tjenester nær innbyggerne og en offensiv stedsutvikling som skaper attraktive lokalsamfunn. Kommunen ligger sentralt til i det nye fylket Viken, og har vel 100 000 innbyggere og rundt 6 500 ansatte. 

  Om stillingen:
  søn 20.02.2022 23:47

  søknadsfrist: 26.03.2021

  arbeidsgiver: drammen kommune

  sted: drammen

  stillingstittel: prosjektleder

  heltid/deltid: heltid

  stillingsprosent: 100%