Bare 15 prosent av NKA sine medlemmer har gjennomført konserter siden den forsiktige gjenåpningen av kulturaktiviteter. Her: Marcus & Martinus opptrådde for et fullsatt Oslo spektrum i 2018.

Foto

Terje Bendiksby / NTB scanpix

Ser mot Sverige

– Arrangøren bør selv definere maksantallet i publikum

Publisert: 25. august 2020 kl 09.16
Oppdatert: 25. august 2020 kl 09.24

– Vi mener at det er arrangørens arena som bør definere maksantallet i publikum, sier daglig leder Tone Østerdal i Norske konsertarrangører (NKA).

En fersk undersøkelse gjennomført av NKA viser at kun 15 prosent av bransjeorganisasjonens medlemmer har gjennomført konsertvirksomhet siden det ble åpnet for arrangementer for 200 publikummere.

– Det sier noe om omfanget av nedstenging i musikkbransjen, og hvor alvorlig situasjonen er, sier Østerdal.

Vil ha tillit

Mandag møtte NKA og flere andre representanter fra kulturfeltet til innspillsmøte i Kulturdepartementet. Møtet er arrangert for at kulturfeltet skal komme med innspill før forskriften til den nye stimuleringsordningen ferdigstilles innen 1. oktober.

Foto

Daglig leder Tone Østerdal i Norske konsertarrangører. Foto: NKA

– Konsertarrangørene er profesjonelle aktører som har de aller beste forutsetningene for å håndtere smittevernreglene. De er rett og slett norgesmestere i publikumshåndtering og det å skape trygge arrangementer, sier Østerdal.

Ingen av de få arrangørene som har gjennomført arrangementer har rapportert om smittetilfeller knyttet til aktiviteten, viser undersøkelsen fra NKA.

Østerdal avviser likevel at bransjen er naiv:

– På ett eller annet tidspunkt blir noen smittet på konsert. Men jeg er veldig glad for at det ikke har skjedd til nå, påpeker hun.

Ser mot Sverige

Sist uke åpnet den svenske regjeringen for at visse arrangementer med et sittende publikum kan få en høyere deltagergrense. I motsetning til i Norge, hvor maksgrensen er på 200, har svenske kulturarrangementer foreløpig fått et øvre tak på 50 deltagere.

– Mange norske aktører har mulighet til å seksjonere opp arenaen og sørge for at definerte grupper har egne inn- og utganger, påpeker Østerdal, som mener den «svenske løsningen» for å åpne for flere i publikum er god.

Omkamp om énmeteren

En av bransjens viktigste kamper denne høsten blir å forsøke og omdefinere énmetersregelen: De fleste kulturaktørene mener avstanden bør måles fra ansikt til ansikt, og ikke skulder til skulder, slik den måles i dag.

I juni sendte NKA sammen med Virke, Arbeidsgiverforeningen Spekter, Creo, Norsk teater- og orkesterforening (NTO), Film & Kino og Norske Kulturhus et felles notat til Kulturdepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet med forslag til tiltak som kan bidra til å gjøre situasjonen enklere for kulturfeltet.

I notatet peker organisasjonene på at énmetersregelen er det største hinderet for lønnsomhet.

– Slik det er nå sørger kombinasjonen av 200-grensen og en streng praktisering av énmetersregelen for at store deler av kulturfeltet er stengt ned, sier Østerdal.

Krever forutsigbarhet

Bransjen har også påpekt at forutsigbarhet er avgjørende.

– Ønsket fra bransjen er at dette uttales enda tydeligere. Foreløpig vet vi bare at stimuleringsordningen gjelder fra 1. oktober, men ikke hvor lenge den vil vare. Vi vil at den skal gjelde ut neste år, og vi vil at det skal stå svart på hvitt, sa daglig leder Nina Hodneland i Norske kulturhus til KulturPlot mandag.

Dette er stimulerings-ordningen:
søn 20.02.2022 23:47
  • Fra 1. oktober etableres en stimuleringsordning for å skape aktivitet i kultursektoren. Kompensasjonsordningen for avlyste kulturarrangementer videreføres fra 1. september og ut året
  • De fleste kulturarrangementer planlagt før 12. mars har blitt avlyst på grunn av koronapandemien. Som følge av de myndighetspålagte publikumsbegrensningene er det i dag et sterkt redusert kulturtilbud fordi det ikke er lønnsomt å gjennomføre arrangementene. En stimuleringsordning vil bidra til å øke aktiviteten i kulturlivet, som igjen vil skape aktivitet hos underleverandørene. Målet er at flere skal kunne komme tilbake i arbeid.  Kulturdepartementet vil invitere sektoren til et innspillsmøte om stimuleringsordningen
  • Kompensasjonsordningen har sammen med andre ordninger vært viktig for hele kultursektoren og for alle som har blitt tvunget til å avlyse kulturarrangementer. Ordningen har bidratt til å hjelpe en hardt rammet kultursektor, mener regjeringen
  • Kompensasjonsordningen for arrangører og underleverandører videreføres fram til 30. september. Fra 1. oktober vil ordningen trappes ned og kun omfatte avlyste arrangementer. Fra 1. oktober vil arrangørene få kompensert 70 prosent, og fra 1. november 50 prosent av tapte billettinntekter og merutgifter. Underleverandørene vil få kompensert inntil 50 prosent for tapte inntekter frem til 31. desember i år. Samtidig innføres altså en helt ny stimuleringsordning
  • Ordningene er rammestyrte og innrettes slik at de raskt kan avvikles dersom smittesituasjonen endrer seg

Kilde: Regjeringen