Trine Skei Grande (V) er bekymret for ytringsfriheten ved Kunsthøgskolen i Oslo.

Foto

Heiko Junge / NTB

Trine Skei Grande

Bekymret for Kunsthøgskolen

Publisert: 15. oktober 2020 kl 10.48
Oppdatert: 15. oktober 2020 kl 10.56

Etter Black lives matter-debatten i vår tok over 130 studenter ved Kunsthøgskolen i Oslo (KHiO) til orde for å endre pensum. De vil ha mer mangfold inn på pensumlisten og at fag som feministisk teori, queerteori og postkolonial teori bli obligatorisk.

Rektor Måns Wrange er enig. Andre studenter har advart mot ensretting. Også lærere har uttrykt bekymring om utviklingen ved skolen og stilt spørsmål med obligatorisk kursing av alle ansatte i feministisk teori, queerteori og postkolonial teori.

En del KHiO-studenter føler seg utstøtt, ifølge Grande.

– De oppfatter at det som skjer er veldig ensrettet. Når man føler at ytringene sine blir rammet, er det ekstra alvorlig for ytringsfriheten i et samfunn, sier hun og advarer mot å la et smalt syn få være rådende, særlig innen kunsten, sier hun til Aftenposten.

– Når man ikke tør snakke fritt innad i kunsten, mister kunsten sin drivkraft, sier Grande og oppfordrer forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim (H) til å gripe fatt i saken.

Asheim sier til Aftenposten at han ikke vil blande seg inn i hva slags fag KHiO innfører og hvordan de organiserer seg.

Han innrømmer at han er bekymret for debattklimaet ved KHiO.

– Jeg er redd for at det tas i bruk en metode der andre ikke har lov å mene noe annet. Det er en måte å drepe debatter på, sier han til avisa.

Rektor ved KHiO, Måns Wrange, mener det er positivt at politikerne diskuterer dette. Han mener det er viktig at utdanningsinstitusjonene selv utformer hvilke verdier de styrer etter.

– Diskusjoner om tiltak for mangfold og mot diskriminering som pågår på skolen, kan ses som en velkommen effekt av et åpent debattklima, sier han til Aftenposten.

Wrange sier skolens ledelse planlegger å gjennomføre ekstra tiltak denne høsten for å sikre et åpent og trygt debattklima.