Åpningen av Kistefos nye museumsbygg «The Twist» i Innlandet fylke
Foto
Fredrik Hagen / NTB
Innlandet fylkeskommune

– Dramatisk nedgang

Publisert: 12. oktober 2020 kl 10.52
Oppdatert: 15. oktober 2020 kl 09.59

Fylkesbudsjettet for Innlandet fylkeskommune blir ikke det vedtatt før i desember, forteller fylkesdirektør for kultur i Innlandet, Randi Langøigjelten. På generell basis viser foreløpige beregninger at Innlandet fylkeskommune får 100 millioner kroner mindre i frie inntekter i 2021 enn forutsatt for 2021 i gjeldende fylkesbudsjett 2020-2023.

– Det er en dramatisk nedgang i frie inntekter for Innlandet fylkeskommune, og handlingsrommet for å bygge og utvikle det nye fylket blir betydelig svekket. Det vil igjen gå utover rammebetingelsene i kulturbudsjettet, sier hun til KulturPlot.

Det eneste fylkeskommunen vet med sikkerhet for 2021 per i dag er at det blir bevilget midler til Musikk i Innlandet, som er en nyetablering.

– Det ble bevilget seks millioner for 2020 og det forventes tilsvarende for 2021, sier fylkesdirektøren.

Korona

Statsbudsjettet viser for øvrig at Innlandet får økte tilskudd til kulturinstitusjoner i forbindelse med koronapandemien. Regjeringen foreslår å øke tilskuddene til de offentlig finansierte institusjonene som faller utenfor de øvrige stimuleringsordningene som er etablert for kultursektoren i forbindelse med pandemien. Herunder økes tilskuddene til Teater Innlandet (750.000 kroner), Ringsakeroperaen (370.000 kroner), Anno museum (2,9 millioner kroner), Gudbrandsdalsmusea (95.000 kroner), Lillehammer museum (3,4 millioner kroner), Mjøsmuseet (120.000 kroner), Randsfjordmuseet (110.000 kroner) og Valdresmusea (270.000 kroner).

Museum

Regjeringen foreslår å øke tilskuddet til Randsfjordmuseet (0,5 millioner kroner) og Valdresmusea (0,5 millioner kroner) for å styrke museene, et samarbeid knyttet til temaer som mangfold og samfunnsrolle.

Kulturdirektør i Innlandet, Randi Langøigjelten
Foto
Jørgen Skaug

Det prioriterer også å støtte Norsk Skogfinsk Museums prosjekt Finnskogens hus i Grue kommune på posten Nasjonale kulturbygg, ved å gi tilsagn om fem millioner kroner samt tilsagn om ytterligere 101,6 millioner kroner i senere budsjettår, slik at den samlede statlige medvirkningen blir 106,6 millioner kroner.

Regjeringen foreslår å bevilge 1,85 millioner kroner i tilskudd til Anno Norsk Skogmuseum. Tilskuddet skal bidra til å formidle og dokumentere historien innenfor energi- og vannressurssektoren med hovedvekt på vannkraft, kraftoverføring, flom, konsekvenser av inngrep, samt miljøtiltak og vern av vassdrag.

Musikk og scenekunst

Regjeringen foreslår å øke tilskuddene til R.E.D. (Residency Eina Danz) (100.000 kroner) og Fjelldansen (150.000 kroner) som del av regjeringens styrking av dansefeltet, forteller Randi Langøigjelten.