Rådhuset i Skien
Foto
Wikimedia Commons

Nei til homofile – nei til kulturstøtte

Publisert: 21. oktober 2020 kl 11.12
Oppdatert: 21. oktober 2020 kl 11.12

Skien kommune har lenge hatt en ordning der foreninger innen idrett og kultur har sluppet å betale avgift for vann, avløp og renovasjon (VAR-avgifter). Nå vil kommunedirektøren avslå Ungdom i Oppdrag Skien sin søknad om å få refundert 124.000 kroner, skriver Vårt Land.

Kommunedirektøren begrunner avslaget med at Ungdom i Oppdrag (UIO) ikke aksepterer homofilt ekteskap. De tolker dette som at de ikke er åpne for homofile.

Kulturutvalget som skal fatte beslutningen har utsatt saken.

Britt Solveig Spilde, leder for UIO Skien, bekrefter at UIO har et tradisjonelt syn på ekteskapet og avviser likekjønnet vigsel på lik linje med en rekke trossamfunn.

– Vi opplever dette som et forsøk på å begrense trosfriheten. Hvis dette gjennomføres, blir rommet trossamfunn får operere i veldig smalt her i Norge, sier Spilde og understreker at UIO er åpen for homofile.

Kultursjef Guro Honningdal mener UIO i praksis ikke er åpen for alle på grunn av sitt syn på homofili.

Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn (STL) reagerer kraftig på at UIO ikke får støtte på grunn av sitt homofilisyn.

– Vi kan ikke ha et meningspoliti i offentlig forvaltning, sier generalsekretær Ingrid Rosendorf Joys til Vårt Land.