Det gjenstår fortsatt en del før regjeringens støtteordningen for kulturlivet fungerer, mener Creo-leder Hans Ole Rian.
Foto
Creo

– Trygt med 600 på konsert

Publisert: 29. september 2020 kl 10.44
Oppdatert: 29. september 2020 kl 10.47

– De aller fleste konserter gjennomføres i dag med et sittende publikum uansett. Så Høies påbud om 50 tilskuere med et stående publikum, vil ikke påvirke kulturlivet i nevneverdig grad, sier han til KulturPlot.

Mandag forsøkte kulturministeren å banke igjennom en rekke tiltak som blant annet påvirker kulturarrangementer. Et av disse handlet om antall publikummere, og at maks 50 kan være på konsert, dersom det ikke er sitteplasser til alle.

– Fighten mellom Høie og Raymond Johansen var interessant i seg selv. Men utfallet blir heldigvis ikke noe særlig verre for kulturlivet. 

Flere hundre i Tyskland 

Hans Ole Rian viser til forskning som peker på at det ikke er mer smitterisiko med enda større arrangementer enn maksgrensen i Norge på 200 sittende publikummere. Dette kan også innføres i Norge, mener han:

– I Tyskland fungerer det utmerket med 600 tilskuere. Forskning viser at det ikke er mer smitterisiko. Det bør være mulig å innføre slike arrangementer også i Norge. i dag var påtroppende leder for Bergen Nasjonale Opera, Eivind Gullberg Jensen, ute i media og argumenterte for dette. Jeg støtter ham, sier Rian.

– Uklart

Til tross for at regjeringen har kommet med en rekke tiltak overfor kulturlivet, er de ennå ikke i mål med de optimale løsningene for alle, mener Creo-lederen. Han sikter spesielt til de som har falt utenfor støtteordningene, og som på mange måter holder hjulene i gang under kulturarrangementene: Konsertarrangørene.

Nå forutsettes det at søker eller arrangør honorerer de involverte underleverandørene og rettighetshaverne i samsvar med ordinære inngåtte avtaler. I henhold til ordinær opprinnelig kapasitet, eller i henhold til smittevernsredusert kapasitet. Forskjellene kan beløpe seg til millioner bare for en enkelt leverandør, og kan komme til å gi betydelige utslag. Og har alle arrangører de nødvendige midlene til å gjennomføre dette?

– Her må jeg innrømme at det hele blir for uklart. Det er en uklar formulering, og jeg vet ikke hva som er meningen med dette. Hva skjer dersom konsertarrangører tolker dette forskjellig, spør han.

Positivt med kommunene

I regjeringens stimuleringsordning for kultursektoren har det kommet inn et nytt og et viktig gjennomslag: Kommunale kulturhus og kinoer skal kunne søke, selv om de er organisert som en del av kommunen. Dette sees på som et viktig gjennomslag for kulturhusene og kinofeltet. Men det har tatt lang tid å få på plass denne ordningen.

– Ja, endelig kan man søke selv om man er organisert som en del av kommunen. Dette er veldig viktig, for det var en merkelig regel. Jeg skjønner ikke hvorfor dette tok så lang tid å få på plass. Samtidig tok det jo lang tid med arrangørstøtteordningen. Hovedgrunnen er nok at Finansdepartementet sitter og holder igjen. Jan Tore Sanner skjønner nok ikke hvordan bransjen henger sammen. Det er jo en bransje med svært stor omsetning og som sysselsetter mange, påpeker Creo-sjefen.

Eksportstøtten står igjen

For dem som skulle ha arrangert konserter i utlandet, derimot, har det ennå ikke kommet på plass en ordning. Det mener Rian er ulogisk.

– Vi mangler fortsatt kompensasjon for dem som skulle arrangert konserter i utlandet. Dette er jo eksportbedrifter. At ikke disse blir kompensert er ulogisk og veldig merkelig. Disse arrangørene er norske skattebetalere. Dette burde det ha vært gjort noe med for lenge siden, poengterer han.