Den danske musikkskribenten og orkesterlederen Anders Beyer ble ansatt som festspilldirektør i Bergen i 2012.

Foto

Marit Hommedal / NTB

Publisert: 7. oktober 2021 kl 10.28
Oppdatert: 10. november 2021 kl 18.54
Magne Lerø (født 1954) er en norsk redaktør og forfatter. Han er redaktør og eier av Dagens Perspektiv, Samtiden, bransjeavisen Dagligvarehandelen, Convenience og KulturPlot gjennom selskapene Medier og Ledelse AS og Dagens Perspektiv AS.
Leder

Uvettig metoo-pengebruk

Anders Beyer har fått sparken fordi styret mener han har misbrukt sin stilling i et forsøk på «oppnå en privat relasjon» til en kvinne.

Kvinnen ble lei hans innpåslitne oppførsel og varslet styret.

Beyer fikk en sluttpakke på 2.175.000 kroner som tilsvarer hans årslønn.

Dette er det ikke noe å si på.  Det var avtalt ved ansettelsen at styret kunne be ham slutte uten at det forelå saklig grunn for oppsigelse, og han skulle da motta en årslønn.

Styret tok varselet på alvor. Det skal de gjøre.

Det betyr at de måtte snakke med Beyer og kvinnen. Den jobben ville ikke styret påta seg. Istedenfor engasjerte de et advokatbyrå med «advokatpraksis utenfor Bergen» og «stor kapasitet».

Advokatfirma Hjort brukte vel en måned på jobben. Regningen ble på 2,2 millioner kroner.

Saken fortsetter under annonsen

Hvis de beregner seg 3000 kroner per time, blir det 733 timer. Hvis vi antar de brukte 5 uker, blir det 146 timer i uken. Det betyr at 3 advokater må ha jobbet overtid i fem uker for å finne ut om Beyer har trakassert en kvinne.

Ut fra timebruken skulle en tro Beyer ha forsøkt seg på en flokk kvinner i Bergen. Men ifølge mediene er det kun et varsel det dreier seg om.

Styret tauet også inn advokatfirmaet Arntzen de Besche for å vurdere et annet spørsmål i tilknytning til saken. Her kom regningen på 125.000 kroner.

Kommunikasjonsbyrået Corporate Communications på Tjuvholmen i Oslo ble også bedt om å bistå med ekstra kapasitet og kompetanse på kommunikasjon. Det kostet 240.000 kroner.

De samlede kostnadene beløper seg til rundt fem millioner kroner. I tillegg regner de med at de internt har brukt om lag to måneders arbeidstid i tilknytning til saker.

Styreleder Thorhild Widvey vil ikke gi nærmere informasjon om innholdet i varselet.

Beyer er sykemeldt og har ikke gitt noen kommentarer til saken.

none

Festspillene i Bergen er en av Europas største musikkfestivaler. De mottok i fjor 38,8 millioner kroner. 

Det sier seg selv at arbeidsgiver ikke kan bruke to millioner kroner per metoo- sak. 

Det betyr ikke at det offentlige har rett til innsyn i saken. Festspillene er en privat organisasjon. Styret er derfor i sin fulle rett til å avgjøre hva offentligheten skal gis innsyn i.

Vi har heller ikke grunnlag for å mene noe annet enn at styret har fattet en klok og nødvendig avgjørelse da de avsatte Beyer.

Om Beyer bestemmer seg for å gi sin versjon, kan det være duket for en debatt om styrets avgjørelse.

Men å bruke rundt 2,5 millioner kroner på advokater og kommunikasjonsrådgivere, kan ikke forsvares.

At styret trenger bistand fra advokat, er det ikke noe å si på. Men det vitner om en økonomistyring under pari å slippe et advokatfirma løs uten avtale om timebruk.

none

Hvis styret hadde ment at Beyers opptreden rammes av loven, skulle de anmeldt ham og bedt politiet vurdere saken.

Festspillene har informasjonsmedarbeidere i staben. Det burde være unødvendig å taue inn rådgivere for flere hundre tusen kroner for å bistå en meget erfaren styreleder.

Styret er opptatt av Festspillenes omdømme. De hadde ikke trengt å bruke 2,2 millioner på en juridisk vurdering når det handler om omdømme og metoo. Styret burde raskt innkalt Beyer til et møte med et par representanter fra styret. De kunne vist til avtalen og bedt ham søke avskjed.

Alvoret i saken kan styret avgjøre ut fra sitt skjønn, ikke ut fra en vurdering fra jurister.

Det har dukket opp flere metoo-saker de senere årene, og flere vil det bli i framtiden.

Det sier seg selv at arbeidsgiver ikke kan bruke to millioner kroner per sak. Det er ikke meningen fra lovgivers side at et styre må taue inn svindyre advokater for å finne ut av hva som har skjedd i en metoo-sak.