Portrettbilde av Asle Toje

Asle Toje

Kultur trumfer verdier

Veien til et nasjonalt fellesskap og bærekraftig innvandring går via den nasjonale kulturen.

«[Asle] Toje målbærer et syn som går ut på at det særegne ved norsk kultur er knyttet til majoritetsbefolkningen som 'etnisk norsk'. [...] At etniske nordmenn kan komme i mindretall, ser Toje som en 'akutt utfordring for norsk kultur'. [...] Definisjonen av norske verdier kan ikke alene overlates til nasjonalkonservative stemmer som knytter norsk identitet, kultur og verdier til etnisitet. Da vil eierskapet til det norske tillitssamfunnet i realiteten reserveres en stadig mindre del av befolkningen. For vi blir – uansett befolkningsframskriving – mer forskjellige og etnisk heterogene.»

Dette skriver Torgeir Larsen i essayet «Lille konsensusland, hva nå?» (Samtiden nr. 4–2018) med undertittelen «I et mer polarisert Norge må verdier danne grunnlag for kulturen – ikke omvendt». I denne teksten svarer Asle Toje.

Har du allerede registrert deg? Logg inn

Les Samtiden.
For å forstå tiden du lever i

Vi analyserer og diskuterer de viktigste spørsmålene i en stadig mer kompleks verden

  • Norges ledende kulturtidsskrift siden 1890
  • Utkommer fire ganger i året på papir. Over 100 sider med dybdeartikler, essays, intervjuer, m.m.
  • Full tilgang til vårt digitale arkiv med tidligere numre.
  • Invitasjoner til våre arrangementer, nyhetsbrev, podkast, m.m.
  • Del tekstene våre med vennene dine

Vil du bare lese ferdig denne artikkelen?

Da må du registrere deg med en e-postadresse