Portrettbilde av Sigrid Bratlie

Sigrid Bratlie

Portrettbilde av Jan Vijg

Jan Vijg

Portrettbilde av Runar Bakken

Runar Bakken

– Aubrey de Grey hevder mennesker som vil bli 150 år eller mer, allerede er født. Hva tenker du om hans prosjekt og perspektiver?

TEKNISK sett er jeg ikke helt uenig med de Grey. Kunnskapen man har fått om aldring de siste årene, har økt betraktelig, og studier av forsøksdyr har vist at de kan utvide sin levealder. Det er ikke utenkelig at dette er overførbart på mennesker, og en levealder på 150 kan ikke utelukkes. Men aldring er veldig komplekst og et resultat av mange prosesser som skjer samtidig: DNA-et får skader, stamcellene slutter å dele seg, mitokondriene (cellelegemer med betydning for stoffskiftet) svikter, cellene i hjernen slutter å samarbeide. Alt dette må håndteres. De Grey snakker mest om reparasjon av skade, men kroppen må også holdes i gang. Dette er en sentral del av å leve lenge. Det vil kreve mye å få til alt dette samtidig, så et tusenårsscenario tror jeg ikke noe på. I tillegg vil økt levealder få konsekvenser for miljø og bærekraft. Behandlingene som må til for at vi skal leve lenger, vil dessuten være svært kostbare, ikke minst på privatmarkedet, noe som vil øke skillet mellom rike og fattige. Aldring er i dag ikke definert som en sykdom, og derfor er det usikkert om det vil bli bevilget offentlige forskningsmidler og helsemidler til livsforlengelse.

Sigrid RASJONALET til de Grey er at kontinuerlige fremskritt vil gjøre at vi forstår aldring, og at vi stadig utvikler måter å stoppe den på. At vi innen dagens nyfødte har rukket å bli gamle har funnet hemmeligheten, slik at de kan leve mye lenger. I prinsippet kan vi ikke avvise et slikt scenario, fordi vi kan aldri forutsi hva forskning kan få til. Likevel finnes det null bevis på at aldring kan forsinkes. De siste to hundre årene har riktignok den forventede levealderen økt dramatisk. Vi har også lyktes i å holde nittiog til og med hundreåringer i live mye lenger enn før. Men så sier utviklingen stopp. Mennesker ser ikke ut til å kunne bli mye eldre enn noen og hundre år. Aldring er en enormt kompleks prosess med ulike årsaker som alle må tas med i betraktning om livet skal forlenges. Det handler om alt fra DNA og proteiner til mitokondrier, celler og vev og våre omgivelser. Jeg tviler på at man kan utvikle medisiner som dekker alle disse feltene. Likevel har jeg sympati med Aubrey de Greys entusiasme og er absolutt enig i at vi bør forsøke å forstå aldring bedre og se om det finnes løsninger vi ikke har tenkt på.

Jan FREM til 1700–1800-tallet var snittalderen i Europa 45 år. Forbedringer i menneskets levekår er grunnen til økt levealder. Ytterligere forbedringer og helsevennlige valg kan uten tvil medføre at vi blir 150 år gamle. Skal mennesket bli enda eldre – 200, 500, 1000 – må aldringsprosessen «skrus av» rent genetisk. Kan dette skje? Her er mitt svar nei, mens en transhumanist som Aubrey de Grey vil svare ja. For å legitimere dette sier han for eksempel: «Ingen ønsker å være syke», «På samme måte som menneskeskapte maskiner skader seg selv, forårsaker også levende organismer skade på seg selv». Den type svar tydeliggjør et grunnpremiss: De Grey setter likhetstegn mellom alderdom og sykdom. Uten særlige diskusjoner omdefinerer transhumanistene menneskets eksistensielle vilkår til en sykdomsprosess. Dette er en arv fra 1800-tallet, hvor medisinen kolonialiserte det ene livsområdet etter det andre – galskap ble til sinnssykdom og alderdom til sykdom. Å oppheve alderdom ved å forstå den som sykdom, åpner for å forbedre ytre livsbetingelser og å ville redigere, generere og forlenge livet.

Runar

Har du allerede registrert deg? Logg inn

Les Samtiden.
For å forstå tiden du lever i

Vi analyserer og diskuterer de viktigste spørsmålene i en stadig mer kompleks verden

  • Norges ledende kulturtidsskrift siden 1890
  • Utkommer fire ganger i året på papir. Over 100 sider med dybdeartikler, essays, intervjuer, m.m.
  • Full tilgang til vårt digitale arkiv med tidligere numre.
  • Invitasjoner til våre arrangementer, nyhetsbrev, podkast, m.m.
  • Del tekstene våre med vennene dine

Vil du bare lese ferdig denne artikkelen?

Da må du registrere deg med en e-postadresse