Portrettbilde av Maria Seim

Maria Seim

Polariserings andre kinn

Kan vi tilgi våre meningsmotstandere?

Samtiden spør

HVA ER DEN BESTE MEDISINEN MOT POLARISERING?

Å forsøke å se verden fra den andres perspektiv. Når vi forstår hvorfor andre handler som de gjør, blir forsoning mulig.

Tilgivelse blir ofte assosiert med konfliktløsning og forsoning.Vi tenker gjerne at dersom folk bare kunne tilgi, så ville konflikter bli løst og motparter forsones. Hvis det er slik tilgivelse fungerer, er det kanskje mangelen på tilgivelse som opprettholder et polarisert debattmiljø. Så lenge ingen vil tilgi, vil ingen konflikter løses og ingen motparter forsones. I så fall burde vi spørre oss: Hva skal til for å få noen til å tilgi? Dette er et særs betimelig spørsmål i møte med en polarisert samfunnsdebatt, men som filosof vil jeg selvsagt først spørre: Hva er egentlig tilgivelse? Våre assosiasjoner i møte med begrepet «tilgivelse» er nemlig mange og ofte motstridende.

«Tilgi alltid dine fiender, ingenting irriterer dem mer», skal Oscar Wilde ha sagt. «Far, tilgi dem, for de vet ikke hva de gjør», sa Jesus (Luk 23, 34).

«Tilgivelse handler ikke om den som tilgis, men om deg», hevder Dr. Phil.

Wilde, Jesus og Dr. Phil representerer tre typiske, men motstridende syn på hva tilgivelse er.Wilde ser ut til å tenke på tilgivelse som et retorisk middel man kan benytte seg av for å vinne en krangel. Dr. Phil representerer det kanskje mest populære synet på tilgivelse i vår tid: tilgivelse som selvhjelp. Fra dette perspektivet er det bare å bestemme seg for å tilgi, og så får man automatisk fred i sinnet og et sunnere sjelsliv. Jesus representerer det gamle religiøse synet på tilgivelse, nemlig at man tilgir ut av nestekjærlighet. I moderne filosofisk diskurs bestrider man imidlertid alle disse påstandene om tilgivelse.

Man trenger ikke være filosof for å skjønne at Oscar Wildes ord egentlig ikke handler om tilgivelse.Wildes fiende er fremdeles hans fiende etter at han har tilgitt. Han er åpenbart ikke ute etter forsoning.

Jesu tilgivelse kan tolkes på to ulike måter. Ifølge den første tolkningen kan det ikke være tilgivelse Jesus tilbyr, ganske enkelt fordi vi ikke kan tilgi noen som ikke vet hva de gjør. Man må vite hva man gjør for å være moralsk ansvarlig for en handling. Hvis man ikke vet hva man gjør, er man ikke moralsk ansvarlig og kan unnskyldes. Å unnskylde noen er ikke det samme som å tilgi. Når vi unnskylder, sier vi at vi forstår hvorfor den andre handlet galt, og at personen ikke er klanderverdig. Det Jesus heller kunne ha sagt, var: «Far, unnskyld dem, for de vet ikke hva de gjør.» En forutsetning for at tilgivelse skal være mulig, er at det finnes en moralsk gal handling å tilgi noen for.

Den andre tolkningen av Jesu utsagn ser tilgivelse som en gave man kan gi ut av nestekjærlighet, uten at motparten har bedt om tilgivelse eller i det hele tatt innrømmer at hen har handlet galt. Dette er en form for ubetinget tilgivelse som minner om den Dr. Phil praktiserer.

Men heller ikke Dr. Phils variant av begrepet er ensbetydende med egentlig tilgivelse, ifølge mange moderne filosofer. Også Dr. Phil ser for seg en form for tilgivelse som ikke avhenger av at den som skal tilgis, ber om forlatelse eller gjør opp for seg på noe vis. Dr. Phil skiller seg likevel fra Jesus ved å definere poenget med tilgivelse som det som ender klander og fører til fred i sinnet.

Har du allerede registrert deg? Logg inn

Les Samtiden.
For å forstå tiden du lever i

Vi analyserer og diskuterer de viktigste spørsmålene i en stadig mer kompleks verden

  • Norges ledende kulturtidsskrift siden 1890
  • Utkommer fire ganger i året på papir. Over 100 sider med dybdeartikler, essays, intervjuer, m.m.
  • Full tilgang til vårt digitale arkiv med tidligere numre.
  • Invitasjoner til våre arrangementer, nyhetsbrev, podkast, m.m.
  • Del tekstene våre med vennene dine

Vil du bare lese ferdig denne artikkelen?

Da må du registrere deg med en e-postadresse