Portrettbilde av Inger Merete Hobbelstad

Inger Merete Hobbelstad

10 Klassisk kamp

Samtiden spør

MÅ REVOLUSJONERES

Mangelen på dannelse.

Kameratinner, kamerater!

Fra og med øyeblikket da disse ordene skrives, vil det være slutt på den stivøyde kretsingen rundet egen navle, rundt her og nå og meg og mitt, på fiskingen etter oppovertomler i enighetskokongene på sosiale medier. Snevet av narsissisme er nær forbundet med manglende kunnskap om det som ikke er foran nesetippen, og dannelse er en metode for å bli brukket ut av seg selv og over i andres sko. Fra og med nå har hun dere foreløpig kan titulere som Imperatrix – Språkrådet jobber med en utredning, men øverste leder har en forkjærlighet for -ix-endelser på grunn av en barndomsinteresse for romersk historie og franske tegneserier – bestemt at det heretter er forbudt ved

lov å være unyansert.
Den voksne generasjonen er trolig fortapt. Men for barna er det håp. Overgangen til en

ny tidsalder skal derfor først og fremst sikres gjennom faste grep om folkets skolegang, der elevene vil oppleve tre tydelige skjerpelser.

Den første gjelder historiefaget. Eldre og nyere historie skal læres og diskuteres så snart alfabetet og tallrekken er inne. Her skal ingen måtte gå sakesløst inn i nettets jungel av propagandister og konspiratorikere. Her skal alle ha argumentene parat dersom noen skulle finne på å påstå at Vesten alltid har vært ute etter å utslette Islam, at Islam alltid har vært ute etter å utslette Vesten, eller at jødene står bak alt sammen. Her skal ingen uten videre kunne forkynne at amerikanske myndigheter og Francis Bacon sto bak henholdsvis terrorangrepet 11. september og Shakespeares skuespill. Fra i dag skal våre unge borgere gis en grundig og mangefasettert kunnskapsmessig ryggsekk, slik at de ikke føler behov for påfyll av tomme kalorier.

Den andre gjelder skjønnlitteraturen, som også skal inn med større bredde og tyngde. Gjennom nitid lesing av romaner, dramatikk og lyrikk fra en rekke historiske epoker og alle verdensdeler skal elevene trenes i empati og lære seg å være komfortable med ambivalens og flertydighet. De skal lære å verdsette tekster som ikke nødvendigvis skal overbevise dem om en handlemåte eller et politisk syn, og bli bekvemme med analyser der veien er målet.

Den tredje gjelder dialektikken, som blir et eget fag. Elevene vil drilles i å fremføre en historisk skikkelses eller bevegelses sak, for deretter å bli bedt om å fremføre motpartens sak med like stor nidkjærhet og innlevelse. Faget vil være bygget etter en gammel modell fra Storbritannias grammar schools og perspektiveres av etiske diskusjoner, for å stimu- lere tvisynet uten dermed å oppfordre til den totale moralske relativisme.

Resultatet vil bli en strålende ny fremtid, preget av en militant moderat holdning, en uunngåelig balanserthet i den kollektive tenkning, der borgerne vil være fri til alt, bortsett fra å låse seg til ett perspektiv. Om noen til å begynne med føler seg som et lite ledd i en stor kjede, vil de snart se på seg selv som en perle i en perlerad.

For øvrig mener jeg at Karthago bør ... ja, hva var det som skjedde med Karthago igjen?

Det vil du snart ha full oversikt over.

Har du allerede registrert deg? Logg inn

Les Samtiden.
For å forstå tiden du lever i

Vi analyserer og diskuterer de viktigste spørsmålene i en stadig mer kompleks verden

  • Norges ledende kulturtidsskrift siden 1890
  • Utkommer fire ganger i året på papir. Over 100 sider med dybdeartikler, essays, intervjuer, m.m.
  • Full tilgang til vårt digitale arkiv med tidligere numre.
  • Invitasjoner til våre arrangementer, nyhetsbrev, podkast, m.m.
  • Del tekstene våre med vennene dine

Vil du bare lese ferdig denne artikkelen?

Da må du registrere deg med en e-postadresse