Thomas Hylland Eriksen

Spør Frank og Thomas om alt du vil

Kort tid før dette nummeret skulle gå i trykken, mottok vi den triste beskjeden om Frank Aarebrots bortgang. Derfor blir det ingen svar fra Frank & Thomas denne gangen, men bare fra Thomas.

I eit demokrati er det fleire parti, men mange debattar foregår som om det berre er eitt rett svar – og motstandarane blir ofte framstilt som «dumme». Er dette noko representantane sjølve trur på, eller er det berre taktikk for å vinne valet? Korleis bør valdebattar i eit demokrati vera? – Anders Stenberg Dette er Franks tema, og jeg har lite å stille opp med her. Han briljerte alltid når han fikk slike utfordringer i fleisen; det gjør ikke jeg. Men la meg prøve. Svaret er utvilsomt at uenighet blir forstørret og enighet forminsket i politiske debatter. Ellers kunne jo velgerne ha blitt «forledet» til å tro at for eksempel en koalisjonsregjering med Arbeiderpartiet og Høyre ville vært fornuftig. Samtidig er det et faktum at en sak ofte står seg best når den spisses.Trolig er det sunt å maksimere uenighet i valgdebattene, ikke minst fordi det presser politikerne til å gi valgløfter som de senere kan bli konfrontert med. Alternativet ville være fryktelig kjedelig, og ville bringe politikken enda et skritt i retning av ren, avideologisert administrasjon.

Thomas Hva er løsningen på migrasjonskrisen – den som finnes, og den som kommer grunnet klimaendringene? – Anine Kierulf Fremfor alt er det åpenbart at migrasjon medfører problemer fra mange kanter. Å tro noe annet, eller late som om man blir forbløffet og sjokkert når ikke alt går på skinner, er et blindspor. Enten målet er full assimilering, integrering eller – mer beskjedent – fredelig sameksistens i et pluralsamfunn, vil det oppstå friksjoner og konflikter. Ingen magisk formel kan endre det. Så er spørsmålet hvordan konfliktene best kan håndteres. Snarere enn å granske hjerter og nyrer på nyankomne for å undersøke hvordan det står til med deres «norske verdier» og det enda mer diffuse «norsk kultur», bør innsatsen rettes mot sosial integrering og deltakelse i felles institusjoner. Det er altså avgjørende å gjøre det mulig for folk å gjøre nytte for seg og bli selvstendige så snart som mulig. Arbeid, bolig, utdanning og språk er viktige stikkord her. Når det gjelder den formodentlig kommende migrasjonsbølgen grunnet klimaendringer, vil det være viktig å skape mange arbeidsplasser raskt. Dette kan i sin tur være et middel til å renovere verdigrunnlaget i dette samfunnet, bort fra overforbruk og i retning bærekraftige livsstiler. Den største faren på lengre sikt vil neppe være islamisme, men robotisering og automatisering av arbeid.

Thomas Det sies ofte at demokratiet har mange svakheter, men finnes det et bedre styresett enn demokratiet? – Kristian Tonby Churchill er kjent for mye, blant annet for å ha sagt at demokratiet er den verste av alle styreformer, bortsett fra alle de andre. Det er vanskelig å være uenig i dette. Oppfølgingsspørsmålet blir i så fall hva som går for å være demokrati. Lever du i et demokrati når du har valget mellom Clinton og Trump – altså, for mange velgere, pest og kolera? Eller når du har full ytringsfrihet, men dine ytringer ikke får den minste praktisk betydning, uansett hvor godt underbygde og relevante de er? Dette siste opplever jo miljøorganisasjoner og klimaforskere over hele verden. Hvor demokratisk er systemet dersom det opprettholdes av en mektig allianse av politikere og firmaer? Det finnes landsbysamfunn i verden, ikke minst i Afrika, som betegnes som de mest demokratiske i verden. Der deltar alle voksne menn i diskusjonene, og kan bruke dager på å forhandle seg frem til en løsning. Men kvinnene er ikke nødvendigvis enige i at systemet er demokratisk. Og så har vi «direkte demokrati»- bevegelsen, som fremholder Sveits og landets mange lokale folkeavstemninger som et ideal. Her er demokratiet en løpende prosess, ikke noe som bare aktualiseres når det er valg. Så, kort sagt, demokratiet er en glimrende idé, men ikke alle reelt eksisterende demokratier er like demokratiske. Det er alltid rom for forbedringer.

Thomas

Har du allerede registrert deg? Logg inn

Les Samtiden.
For å forstå tiden du lever i

Vi analyserer og diskuterer de viktigste spørsmålene i en stadig mer kompleks verden

  • Norges ledende kulturtidsskrift siden 1890
  • Utkommer fire ganger i året på papir. Over 100 sider med dybdeartikler, essays, intervjuer, m.m.
  • Full tilgang til vårt digitale arkiv med tidligere numre.
  • Invitasjoner til våre arrangementer, nyhetsbrev, podkast, m.m.
  • Del tekstene våre med vennene dine

Vil du bare lese ferdig denne artikkelen?

Da må du registrere deg med en e-postadresse