Amalie Hoff Ludvigsen

Transformasjongenerasjonen

Kroppspresset ungdom utsettes for, er resultatet av noe dyptliggende: troen på at livet kan forandres. Trenden er til stede i livsstilsprogrammer og, på sitt mest groteske, i kirurgi-tv.

Samtiden spør

«Jeg synes dagens unge skal gjøre opprør mot livet online. Vi burde slutte å være så opptatt av hva alle andre gjør hele tiden, og heller konsentrere oss om å være lykkelige i våre egne omgivelser.»

Jeg er en del av den generasjonen som har vært vitne til internettets fødsel, og som nå må takle konsekvensene. Her er det viktig å gjøre et skille. Min generasjon er også den siste som opplevde en barndom uten sosiale medier og innretninger som gjør at man kan være online 24/7. De som er født rundt og etter årtusenskiftet, har vokst opp i en virkelighet av mobiltelefoner og internett. Foreldre bruker iPads som barnevakter, og enkelte førsteklassinger eier smarttelefoner. På bakgrunn av dette har jeg valgt å kalle dagens unge for «transformasjonsgenerasjonen». Denne betegnelsen inkluderer begge gruppene nevnt ovenfor, men i ulik grad – alt ut fra når eksponeringen for sosiale medier og internett tok til. Transformasjonsgenerasjonen er mennesker, gutter og jenter, som hver dag utsettes for medienes jernhånd.

Sosiale medier gir unge muligheten til å nyte andres utseende i full anonymitet. Likevel kan ikke sosiale medier alene tillegges skylden for et økende kroppspress. Markedsførere og tv-produsenter må også inkluderes. Den menneskelige kroppen blir ikke bare eksponert på internett, det skjer overalt. Fra den dagen man begynner å se på tv, blir man eksponert for reklame. Dette kan selvsagt påvirke barn negativt. De lulles inn i en liksomverden, som senere bidrar til å forme hvem de blir.

DISNEY OG PORNO

Et eksempel på dette er Disneyprinsessene, Barbie og Bratz – lekedukker som figurerer på tv, og som man kan kle, sminke og frisere. De har også svært urealistiske kroppsfasonger og en uoppnåelig skjønnhet. Når jentene blir noen år eldre, blir deres kamp for å ligne rollemodellene stadig sterkere. De vil gjerne gå i samme klær, sminke seg likt og ha samme kropp. Fra tidlig alder lærer jentebarn hvordan de skal se ut for å være tiltrekkende. Denne reklametrenden seksualiserer jenter altfor tidlig, og kan dessuten bidra til at overgrep normaliseres. Klær og visuelle medieprodukter setter jenter inn i en voksen kontekst altfor tidlig.

Hvordan reklame påvirker gutter, finnes det ikke så mye forskning på, men det er likevel mulig å si noe om det. De eksponeres for samme reklame som jenter. Guttene lærer med andre ord hvordan kvinnekroppen skal se ut, og hva som gjør den tiltrekkende for andre menn eller gutter. Reklame lærer gutter at kvinner er objekter, og jentene lærer seg at de må være objekter for å være tiltrekkende.

Har du allerede registrert deg? Logg inn

Les Samtiden.
For å forstå tiden du lever i

Vi analyserer og diskuterer de viktigste spørsmålene i en stadig mer kompleks verden

  • Norges ledende kulturtidsskrift siden 1890
  • Utkommer fire ganger i året på papir. Over 100 sider med dybdeartikler, essays, intervjuer, m.m.
  • Full tilgang til vårt digitale arkiv med tidligere numre.
  • Invitasjoner til våre arrangementer, nyhetsbrev, podkast, m.m.
  • Del tekstene våre med vennene dine

Vil du bare lese ferdig denne artikkelen?

Da må du registrere deg med en e-postadresse