Samenes tale, og hvorfor du må lytte

Hvordan vet du at du er same?

Fra papirutgaven
/ for abonnenter