Kultur Vest er bekymret for den skjeve fordelingen av statsmidler mellom Oslo-området og resten av landet. Bedre blir det heller ikke med koronakrise: Både USF Verftet og Grieghallen (bildet) faller utenfor krisepakkene.

Foto

Eilif Stene

Debatten om regionreformen belyser skjevheten i statlig finansiering av kulturlivet

Publisert: 11. mai 2020 kl 12.05
Oppdatert: 11. mai 2020 kl 12.10

Kultur Vest er en Paraplyorganisasjon for profesjonelle kulturinstitusjoner i Bergensområdet.

Tirsdag ble flagget heist på Edvard Griegs plass i Bergen. Etter to års kamp mot kulturens regionreform kunne kulturinstitusjonene endelig puste lettet ut. Reformen er skrinlagt. Ordet «dialog» fikk sin egentlige mening; politisk ledelse hørte på innspillene våre og politikken blir nå deretter.

Reformen var dessverre allerede fra starten dømt til å mislykkes, og altfor mye tid og krefter har gått med til debatten.

Kulturkronene må ut i hele landet

Motstanden mot regionreformen var tuftet på hovedsakelig to ting: Et sterkt ønske om å være statlig forankret i en helhetlig kulturpolitikk og en begrunnet frykt for økonomisk nedprioritering i fylkene over tid. Vi er glade for at kulturministeren tok den kloke beslutningen om å legge reformen død, og takker alle gode krefter som har hørt på vårt og mange andre aktørers samstemte budskap.

En mulig gevinst fra prosessen er likevel at kulturpolitisk debatt har blitt aktualisert som aldri før. Det er med tydelighet belyst hvilken stor skjevfordeling det er mellom kulturbevilgningene som går til Oslo-området sammenlignet med resten av landet. Det er nå helt avgjørende at staten fremover støtter mer opp om kunst og kultur av nasjonal betydning i hele Norge.

Vi lover å fortsette å sette dette på dagsorden.

I Oslo åpner de store signalbyggene en etter en i 2020 og 2021, med blant annet nytt Nasjonalmuseum og nytt Munchmuseum (Lambda) - begge bygget med betydelig statlig støtte. Det er flott. Men kulturbyggløftene kan ikke bare komme i Oslo fremover, og Bergen stiller sterkt med mange gode prosjekt på beddingen, som Sentralbadet, utvikling av Griegkvartalet med nytt musikkteater, utvidelse av DNS og bruk av Kjødetomten til kultur.

Neste kamp blir å kjempe for at kulturarenaene våre fortsatt kan heise flagget

Kulturkronene må ut i hele landet, og det vil kreve at kulturpolitikken er statlig forankret.

Samtidig som vi ble lettet på tirsdag da meldingen om skrinleggingen kom, er ikke tiden inne for de store feiringene. Koronakrisen preger fortsatt kulturlivet, selv om samfunnet nå går mot en gjenåpning.

Kultur Vest er svært bekymret for den situasjonen Bergens kulturarenaer nå står i.

Både USF Verftet og Grieghallen faller så vidt vi kan se utenfor krisepakkene som er lagt frem til nå, da tapt arenautleie ikke kompenseres. Grieghallen melder et omsetningsfall i andre kvartal fra 30 millioner til 3 millioner, og alle ansatte er delvis permitterte. Dette er dramatisk.

Kulturbyen Bergen har sammen kjempet kampen mot regionformen. Neste kamp blir å kjempe for at kulturarenaene våre fortsatt kan heise flagget.

Innlegget er signert av styret i Kultur Vest som består av Harald Alfsen (styreleder), Laila Dåvøy (styreleder Carte Blanche), Bernt Bauge (direktør Bergen Filharmoniske orkester), Elisabeth Halvorsen (styreleder USF Verftet), Silja Ekeland Bjørkly (styremedlem Festspillene i Bergen) og Olav Munch (direktør Grieghallen).