Norges største og eldste allmennkulturelle tidsskrift. I Samtiden skriver landets
skarpeste penner om politikk, litteratur og samfunnsspørsmål. Bestill abonnement her

Nye feil og uetterretteligheter om klimaforskningen – av Pål Prestrud

av Pål Prestrud Direktør CICERO – Senter for klimaforskning Ole Henrik Ellestads svar1 på min artikkel på www.samtiden.no2 bekrefter at han ofte tar faglig feil og er lettvint i sin omgang med fakta i den offentlige klimadebatten, slik jeg har dokumentert tidligere.2,3 Ellestad dokumenterer igjen at han ignorerer store mengder forskningsresultater av høy kvalitet, men […]

Samtiden