John Lennon

John Lennons siste kveld

Fra papirutgaven