Foto

Naturhistorisk museum omfatter Botanisk hage, geologiske og zoologiske utstillinger samt Klimahuset. Foto: Naturhistorisk museum

Naturhistorisk museum: – Vi vil bidra til økt respekt, undring og kjærlighet for naturen

Publisert: 24. oktober 2022 kl 14.15
Oppdatert: 25. oktober 2022 kl 10.02

­Hvor lenge har du hatt jobben du har nå?

– 1,5 år

Antall besøkende i gjennomsnitt per år?

– 800 00 i Botanisk hage per år, og i et normalår uten korona - 100-150 000 i de innendørs utstillingene

Kan du kort fortelle om hovedattraksjonen(e) på museet?

– Naturhistorisk museum (NHM) omfatter både Botanisk hage, geologiske og zoologiske utstillinger samt Klimahuset som åpnet i 2020. I 2022 åpnet vi de nye geologiske utstillingene i Brøggers hus (det som før het Geologisk museum). Fire etasjer med seks nye utstillinger i et rehabilitert bygg fra 1917. Det er hovedattraksjonen vår per i dag.

Foto

Geologiske og zoologiske utstillinger ved Naturhistorisk museum. Foto: Naturhistorisk museum

Hva er den viktigste utfordringen du har i jobben for tiden?

– Hovedutfordringen vår er å utvikle oss i en tid med stadig strammere budsjetter. Realisering av et nytt veksthus er et eksempel på et stort og viktig prosjekt for NHM, som var ferdig planlagt, tegnet ut og kostnadsberegnet, og som lå i Statsbudsjettet inntil høsten 2021, da det ble tatt ut.

Har dere planlagt noen spennende utstillinger/eventer fremover?

– Vi skal åpne en ny utstilling i Collets hus (Zoologisk museum) i løpet av året som har tittelen «Natur i nød». Utstillingen handler om tap av naturmangfold. Ref. rapporten til WWF som akkurat ble publisert, som sier at verden har mistet 69 prosent av verdens dyreliv på bare 50 år.

Hva håper du publikum sitter igjen med etter endt besøk?

– Et museum er ikke bare et sted for læring, men et sted for gode opplevelser. Vi ønsker at vårt publikum skal ha gode opplevelser samtidig som vi bidrar til at publikum får økt forståelse, respekt, undring, nysgjerrighet og kjærlighet for naturen.

Hvis budsjettet deres hadde økt med 30 %, hva ville styret/dere vurdert å bruke pengene på?

– Hvis vi hadde fått varig 30% mer i budsjett er det mange ting vi kunne ha gjort og mange ting vi burde ha gjort. Nye og gode publikumsopplevelser i form av nye utstillinger og nye og overraskende opplevelser ville vært kjempefint. Drømmescenariet er å oppgradere de zoologiske utstillingene på samme måte som vi har oppgradert de geologiske utstillingene. Mer tilrettelegging for publikum og styrket bemanning med flere til å jobbe direkte med publikum, som for eksempel vertskap og flere til å guide og vise frem utstillingene, ville kunne bidra til at publikum vil føle seg enda mer velkomne og få enda større utbytte av besøket.

Hva bør regjeringen gjøre for å styrke museene i Norge?

– Jobben som er gjort med både Munchmuseet og Nasjonalmuseet viser at når det først satses skikkelig så strømmer publikum til. Store nye prosjekter som gjør det mer attraktivt å besøke museer hadde vært veldig fint!

Har du en hyggelig, morsom eller sprø opplevelse på museet du jobber, som du kan dele?

– En veldig hyggelig opplevelse for meg da jeg kom hit som direktør, var å besøke utstillingene i Zoologisk museum etter mange år, bare for å kjenne den samme magien som jeg kjente på som barn og ungdom da jeg var mye på besøk her. De mørke lange korridorene, med de opplyste dioramaene som viser dyreliv fra forskjellige økosystemer i Norge og ellers i verden er snart 50 år gamle, men kan fremdeles trollbinde meg.

Foto

Brit Lisa Skjelkvåle, museumsdirektør ved Naturhistorisk museum. Foto: Privat

Hvis du skulle anbefalt to andre museer, ett i Norge og ett i utlandet, hvilke skulle det vært?

– Nasjonalmuseet er virkelig verd et besøk! Natural History Museum i London er også et eventyr både for barn og voksne.

Satser dere på et internasjonalt publikum? Hva gjør dere eventuelt for å lykkes med dette?

– Ja, men vår hovedmålgruppe er norsk publikum.