Om Samtiden

Hvem er vi

1890 er et viktig år i norsk litteratur- og tidsskrifthistorie. Ikke bare kom Knut Hamsun med romanen Sult. Samme år ble Samtiden, tidsskrift for «politikk, litteratur og samfunnsspørsmål» etablert av Gerhard Gran, som var professor i nordisk litteratur. Blant bidragsyterne i den første årgangen var Hamsun, Arne Garborg og Alexander Kielland. Visjonen til Gran var blant annet å holde seg unna alt som smakte av «politisk befatning». Tekstene skulle «kaste lys over ethvert spørsmål – uden hat», som han skrev i et brev til Bjørnstjerne Bjørnson. Også i dag er Samtiden et politisk uavhengig tidsskrift. Tidsskriftet utgis av Aschehoug forlag, med støtte fra Norsk Kulturråd og Fritt Ord.

Gran satt som redaktør til sin død i 1925. Blant redaktørene i nyere tid er Thomas Hylland Eriksen, Knut Olav Åmås og Cathrine Sandnes. Fra og med 2017 er Christian Kjelstrup Samtidens redaktør. I 2021 ble Samtiden kåret til Norges beste tidsskrift.

Hva vil vi

Samtiden utkommer på papir fire gange i året og inneholder essays, intervjuer og andre tekster som går i dybden innenfor temaene vi anser som de viktigste i vår tid. En typisk Samtiden-tekst er meningssterk, men går også bakenfor et tema ved å undersøke hvilke holdninger eller verdier som ligger til grunn for et aktuell sak – og hva det sier om tiden vi lever i. I en verden som blir stadig mer kompleks ønsker vi å være et samlingssted for mennesker med ulik ekspertise, ståsted og perspektiver. Samtiden arrangerer jevnlig debatter og andre arrangementer. Hiv deg med og ta kontakt om du har en idé!

Who we are

Samtiden (The Contemporary) has been one of Norway’s leading journals since its establishment in 1890. As a quarterly we publish essays and in-depth interviews which focus on the most burning and important issues of our time, like the climate crisis, the technology challenge, geopolitics and new tendencies in art and literature. Among our contributors are writers, scientists and politicians. In 2021 Samtiden was elected «Best Norwegian journal». Samtiden is a part of Aschehoug Publishing House.

Bildeserie med kjente bidragsytere og redaktører i Samtiden.

UiB; Truls Hansen, NRK; Thomas Wågström, Oktober forlag.

F.v.: Gerhard Gran, Samtidens grunnlegger, malt av Christian Krohg. Knut Hamsun, bidragsyter i Samtiden samme år som han slo igjennom med Sult. Halldis Moren Vesaas, tidligere redaktør i Samtiden. Karl Ove Knausgård, bidragsyter i Samtiden på 2000-tallet. Lansering av Samtidens nummer «Skamtiden» i 2017, Sehesteds plass (Aschehoug forlag).