Koronastengte læresteder førte til at antall utlån fra fag- og forskningsbibliotekene sank kraftig.
Foto
Berit Roald / NTB

Kraftig nedgang i utlån fra fag- og forskningsbiblioteker

Publisert: 9. juni 2021 kl 15.27
Oppdatert: 9. juni 2021 kl 15.27

Koronastengte læresteder førte til at antall utlån fra fag- og forskningsbibliotekene sank 29 prosent, viser tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB).

Antall utlån gikk ned fra 1,7 millioner i 2019 til 1,2 millioner i koronaåret 2020, viser ferske tall fra SSB.

Bibliotek ved vitenskapelige høyskoler og bibliotek ved høgskoler hadde størst nedgang i tallet på utlån i fjor sammenlignet med året før. Her var nedgangen på henholdsvis 37 og 36 prosent.

Bibliotek ved universitetet hadde en nedgang på 34 prosent.

Nedgangen kan ses i sammenheng med at lærestedene var nedstengt i deler av 2020 på grunn av koronapandemien.

Til tross for at antall fysiske utlån fra fag- og forskningsbibliotekene samlet sett gikk ned i fjor, økte tallet på utlån fra spesialbibliotek ved helseinstitusjoner. Her gikk antall utlån opp fra 112.600 i 2019 til 167.600 i fjor, en oppgang på 49 prosent.

Tallet på fjernlån fra fag- og forskningsbibliotekene gikk samlet ned med 17 prosent.