Nasjonalbiblioteket.
Foto
Gorm Kallestad / NTB

Vil åpne opp Nasjonalbiblioteket for Oslo-folk og turister

Publisert: 8. november 2021 kl 21.48
Oppdatert: 9. november 2021 kl 08.57

Nasjonalbiblioteket på Solli plass skal fornye seg.

Nasjonalbiblioteket på Solli plass vil nå gjøre store endringer for å hanke inn publikum. Biblioteket skal i mye større grad ta rollen som museum og visningssted. Det forteller nasjonalbibliotekar Aslak Sira Myhre.

– Vi har bare utnyttet 30 prosent av vårt potensial, sier han til Aftenposten.

Det er spesielt fire endringer som publikum vil merke fremover:

Nasjonalbiblioteket skal åpne store rom, brukerne skal inn i huset, flere skal lytte og se, og de skal få ny forskningssatsing.

Nye publikumsrettede rom

1. november overtok Nasjonalbiblioteket (NB) 2500 kvadratmeter av nabobygget med navnet «Halvbroren». Det tilsvarer størrelsen på en halv fotballbane. Bygget henger sammen med biblioteket på baksiden mot Observatorie terrasse og Observatoriegaten.

Deler av dette bygget vil Sira Myhre åpne for publikum, og biblioteket gjør også om ca. 400 kvadratmeter til nye publikumsområder i det gamle bygget.

– Stadig flere rom vil bli åpnet. Vi vil at folk skal bruke oss mer, sier Sira Myhre til avisa.

Noen endringer er allerede gjort. Det som på 1950- og 1960-tallet var strenge bibliotekrom med skranker, er nå blitt rom med utstillinger, skolebesøk, foredrag, samtaler og muligheten til å fordype seg på lesesalsplassene.