Bokkasse full av bøker. Utlån av litteratur for barn er det som bidrar sterkest til oppgangen i utlån av fysiske bøker.

Foto

Foto: NTB

Lånerne strømmer tilbake til bibliotekene

Publisert: 17. juni 2022 kl 13.11
Oppdatert: 17. juni 2022 kl 13.14

«I 2021 ble det lånt ut nesten like mange bøker fra bibliotekene som før pandemien», skriver Nasjonalbiblioteket – som har samlet inn statistikk fra alle landets folkebibliotek.

Etter rekordhøye besøkstall i 2019, ble de fleste folkebibliotekene rammet av koronarestriksjoner og nedstenging fra mars 2020. Med dette falt naturlig nok både besøket og utlånet av bøker til et bunnpunkt.

Men nå viser altså Folkebibliotekstatistikken for 2021 at bruken av bibliotek er på full fart opp igjen.

– Bokutlånet har tatt seg kraftig opp og nærmer seg nivået fra før pandemien. I likhet med andre kulturinstitusjoner, har bibliotekene en litt lenger vei å gå når det gjelder besøket, forteller avdelingsdirektør Svein Arne Tinnesand ved Nasjonalbiblioteket.

I fjor ble det lånt ut 11,2 millioner fysiske bøker. Dette er bare åtte prosent under utlånet i 2019. Utlån av litteratur for barn er det som bidrar sterkest til oppgangen i utlån av fysiske bøker.

Både det samlede besøket – og deltakelse på arrangementer – ble sterkt påvirket av stenging og tiltak for å begrense smitte. Besøket i norske folkebibliotek var 30 prosent lavere i 2021 enn i 2019.

– I fjor deltok 700 000 på arrangementer på biblioteket. Dette er en million færre enn i 2019. Pilene peker i riktig retning, men på dette området er det mye å ta igjen, sier Tinnesand.

Under pandemien satte regjeringen inn tiltak for å kompensere for nedstengingen, og det ble bevilget 25 millioner kroner til innkjøp av e-bøker og digital formidling. Statistikken viser at utlånet av e-bøker fortsatt øker, forteller Tinnesand. I 2021 rundet utlånet av e-bøker første gang én million. Dette er 67 prosent høyere enn før pandemien.