Jon Fosse fotografert under lansering av tredje bindet i «Septologien» i fjor.
Foto
Ali Zare / NTB

Nasjonalbiblioteket etablerer Fosse-arkiv

Publisert: 20. januar 2022 kl 09.04
Oppdatert: 20. januar 2022 kl 09.04

– Vi er svært glade og takknemlige for at Fosse gir denne gaven til Nasjonalbiblioteket, sier direktør for fag og forskning, Hege Stensrud Høsøien.

I fjor fikk nemlig Nasjonalbiblioteket 28 bokser med privat-arkivmateriale fra Jon Fosse. Materialet ble tidligere oppbevart ved Nynorsk kultursentrum, som lenge arbeidet for å etablere et permanent Fosse-arkiv. Nå blir dette å finne hos Nasjonalbiblioteket.

«Eg er takksam for at det vart teke initiativ til eit Fosse-arkiv, for alt det gode arbeidet Nynorsk kultursentrum gjorde, og eg er takksam for at Nasjonalbiblioteket ville ta over materialet, og arbeida vidare med dette Fosse-arkivet», sier Jon Fosse via pressemeldingen.

I desember besøkte Fosse Nasjonalbiblioteket for å se på materialet sammen med Hege Stensrud Høsøien. Arkivet omfatter brev, notater og manuskripter – samt klipparkiv, fotografier, kassetter, CD-er og videoer. Tidsmessig går arkivmaterialet helt tilbake til 1973 – da Fosse fikk sitt første innlegg på trykk i Norsk Barneblad – og fram til i dag.

– Vi kommer blant annet til å bruke arkivet til egen forskning på Fosses litteratur og dramatikk. Vi planlegger faglige arrangementer knyttet til Fosse-festivalen, og vi er godt i gang med Fosse-bibliografien, sier Høsøien.

«Det har vore mange produksjonar av teaterstykke (og er det framleis), og dersom det er interesse for å dokumentera det som har skjedd, og som skjer, så har eg sjølvsagt ingenting imot det. Det har òg vorte skrive ein god del avhandlingar og liknande om diktinga mi i fleire land, og dersom eit slags arkiv kan bli tilgjengeleg for dei som vil arbeida med forfattarskapen, i Noreg og i utlandet, så må vel det vera av det gode», sier Fosse videre.

Nasjonalbiblioteket vil i årene framover fortsette å samle inn arkivmateriale etter Jon Fosse. Innsamlingen skjer blant annet i samarbeid med forlaget Samlaget, Det Norske Teatret, Nynorsk kultursentrum og Winje Agency.

– Fosses nettverk av litterære agenter, forlag og teatre er inne i eit generasjonsskifte. Derfor haster det med å få samlet inn dette materialet før det går tapt, seier Høsøien.