Ny innkjøpsordning gir flere digitale og færre papirbøker til bibliotekene.
Foto
Berit Roald/NTB

Ny innkjøpsordning med flere digitale og færre papirbøker til bibliotekene

Publisert: 17. desember 2020 kl 10.56
Oppdatert: 17. desember 2020 kl 10.56

Kulturrådet har vedtatt at innkjøpsordningen for ny norsk skjønnlitteratur føres videre som en automatisk ordning for barn og unge og én for voksne. I tillegg etableres to mindre, selektive ordninger som skal rette seg spesielt mot nyetablerte forlag.

Når bøker sendes automatisk ut til bibliotekene med en gang de kommer ut og før de er blitt vurdert, kommer de raskere ut til bibliotekene. Men blir en bok nullet, må forlaget betale tilbake det de har mottatt og bøkene vil forbli på biblioteket.

Den såkalte «kategori 2» fjernes fra de automatiske innkjøpsordningene. Den erstattes med selektive ordninger spesielt rettet mot nyetablerte forlag. Færre bøker vil bli kjøpt inn her, og et lavere antall av hver bok.

De to automatiske ordningene vil på mange måter fortsette å fungere som i dag, med det unntak at det i retningslinjene nå ligger inne en mulig avkortning i utbetalingene dersom antall påmeldinger blir for høyt.

Énbokregelen, som innebærer at en forfatter bare kan få kjøpt inn én bok per kalenderår til hver av de to målgruppene, gjelder på tvers av ordningene.

De siste årene har Kulturrådet kjøpt inn 70 digitale lisenser av alle innkjøpte titler, et antall som nå økes til 150. Samtidig reduseres antall fysiske eksemplarer til 623. Utbetalingene til forlag og forfattere påvirkes ikke av denne endringen.