Forlaget Transfer må betale prisen for at Eirik S. Røkkums oversettelse av T.S. Eliots «The Waste Land» distribueres til bibliotekene etter at Kulturrådet avslo å kjøpe den inn. Nå ønsker forlagssjefen en evaluering av ordningen.
Foto
Håkon Mosvold Larsen / NTB

Nye regler gjør at små forlag må ta større risiko enn før

Publisert: 16. november 2021 kl 09.03
Oppdatert: 16. november 2021 kl 09.09

Et avslag fra innkjøpsordningen kan ha svært stor betydning for de små forlagene.

I forrige uke ble det kjent at gjendiktningen av T.S. Eliots «The Waste Land» ble avslått av Kulturrådets innkjøpsordning. Det betyr at forlaget som gir den ut, Transfer, ikke får en krone for de 773 eksemplarene som sendes til bibliotekene.

I tillegg må forlaget betale 80.000 kroner til gjendikteren fra egen lomme. Dette fører til at de må stoppe videre drift.

Nå ønsker Cathrine Strøm i Transfer å få i gang en diskusjon om hvordan innkjøpsordningen fungerer for småforlag. Det skriver Klassekampen.

– Ordningen trenger åpenbart en evaluering, sier hun til avisa.

Slik fungerer ordningen

I flere år kunne forlag få bøker forhåndsvurdert av Kulturrådet, mot et gebyr på 10.000 kroner. Fra 2019 ble det gratis. Ved overgangen til 2021 ble innkjøpsreglene lagt om. Det er fremdeles mulig å få bøker forhåndsvurdert, men ordningen er forbeholdt forlag som er mindre enn fem år gamle.

Alle andre forlag må melde opp bøker til den «automatiske» ordningen, hvor bøkene sendes til bibliotekene før vedtak om innkjøp eller avslag er fattet.

Sjef for Moss-forlaget House of Foundation, Martin M. Sørhaug, mener mangel på ankeinstans har vært et problem siden avviklingen i 2015.

– Slik det er nå, har man ingen mulighet til å tale sin sak i tilfeller der komiteen har gjort innlysende feil, sier han til Klassekampen.

Dette sier Kulturrådet

Anne Oterholm er leder i Kulturrådets faglige utvalg for litteratur. Hun mener det er viktig å diskutere hvordan innkjøpsordningen fungerer for småforlagene og sier at dagens ordning forsøker å ta høyde for at det finnes nye forlag som skal utvikle redaksjonene og få forståelse for systemet.

– Det kan bli en økonomisk utfordring for ti år gamle småforlag når de må over i den automatiske ordningen. Vi diskuterer og gjør småjusteringer hele tida for å gjøre ordningen enda bedre.