Foto

Gyldendal gir ut Angela Merkels politiske memoarer i Norge. Foto: AP Photo / Michael Sohn.

Angela Merkel til Gyldendal

Publisert: 30. september 2022 kl 09.18
Oppdatert: 30. september 2022 kl 09.18

­Lars Røtterud, forlegger i Gyldendal, gleder seg til utgivelsen, som i Tyskland kommer ut på forlaget Kiepenheuer & Witsch. 

– Angela Merkels posisjon og innflytelse i dagens Europa er unik. Hennes utholdenhet, ro og vennlige kraft som kansler har formet Tyskland og EU. Samtidig har hun vært svært tilbakeholden med å vise fram privatlivet sitt og det som har formet henne som menneske. Vi har forhåpninger om at hun vil gi leserne et bredere bilde av seg selv som politiker og som menneske, sier Røtterud.

Angela Merkel skriver boken i samarbeid med Beate Baumann, sin rådgiver gjennom en årrekke. Sammen reflekterer de rundt hendelser, kriser og beslutninger i tiden som kansler, og hennes politiske arbeid generelt. Det tyske forlaget melder at det ikke blir en klassisk biografi, men i større grad fortellende og tematisk, med tilbakeblikk på oppveksten i Øst-Tyskland. Forfatterne ønsker å gi leseren en personlig og levende beretning om det politiske livet fra dag til dag, beslutningstaking i vanskelige situasjoner og kriser, og vil vise begrunnelser og motiver som ikke tidligere er kjent.

Angela Merkel ser fram til å fortelle om livet sitt: 

– Jeg gleder meg over å reflektere rundt sentrale hendelser i mitt politiske liv, og gjøre dette tilgjengelig for det brede lag av folket – også med sideblikk på min personlige historie, sier hun.