Wanja Jeanette Sæther
Foto

Wanja Jeanette Sæther er sammen med Gunhild Vehusheia og Ellen Roberg, aktuell med boken «Veien ut av vold, overgrep og utnyttelse - Håndbok med praktiske råd». Foto: Privat

Håndbok om veien ut av vold, overgrep og utnyttelse: – Det finnes hjelp

Publisert: 6. oktober 2022 kl 09.14
Oppdatert: 6. oktober 2022 kl 09.14

­

Wanja Jeanette Sæther (49)

  • Yrke: Daglig leder
  • Utdannelse: Sosionom (+++)

  • Bosted: Steigen

  • Aktuell med boken: «Veien ut av vold, overgrep og utnyttelse - Håndbok med praktiske råd»

  • Forlag: Universitetsforlaget

Hvorfor har du skrevet denne boken?

– I min jobb som leder ved Krisesenteret i Salten, har jeg over 30 år sett fortvilelsen, avmakten og hjelpeløsheten hos utsatte som har forsøkt å navigere i et uoversiktlig hjelpesystem.

Hva er de viktigste poengene som kommer frem?

– Det finnes hjelp.

Hvilke nye synspunkter og/eller teorier presenteres?

– Løsninger og veien ut av vold.

Hva vil du oppnå med boken (foruten at flest mulig leser den)?

– Jeg vil gi en nøkkel til veien ut av vold, veien til selvstendighet og frihet.

Hva vil du at leseren skal sitte igjen med etter å ha lest den?

– Svar og trygghet i en vond situasjon.

Kan du nevne én person du håper leser boken – og hvorfor?

– Jeg vil at justisministeren skal lese boka - og få oversikt over hva det krever at utsatte selv må bære byrden og betale straffen for ugjerninger andre har begått.

Hvilke utfordringer møtte du underveis i arbeidet med bokprosjektet?

– Stadige endringer - nye hjelpetiltak, endringer i lovverk og så videre.

Hvilken bok vil du anbefale andre å lese - og hvorfor (sett bort fra din egen)?

– Inga Marte Thorkildsen bok «Du ser det ikke før du tror det», fordi den er en øyeåpner for alle oss som møter de utsatte uten å anerkjenne og erkjenne at volden eksisterer.

Hvilken forfatter har betydd mye for deg – og hvorfor?

– Jeg er svært begeistret for poesi, og velger derfor å trekke frem Halldis Moren Vesaas som i sine poetiske tekster har gitt meg innsikt som kvinne.

Hvordan jobbet dere sammen om bokprosjektet?

– Vi har jobbet sammen ved hjelp av møter både fysisk og digitalt, vi har beveget oss ute i felten, snakket med utsatte, hjelpere, pårørende og hatt utallige drøftinger.

Hva gjorde at du fikk lyst til å sette i gang med et så stort prosjekt som å skrive en bok?

– Mitt livsengasjement er å bekjempe vold mot mennesker, med fokus på de særlig utsatte og sårbare gruppene. Min motivasjon er et hjerteengasjement og et indre driv for å gjøre en forskjell for denne gruppen

Hva er det viktigste du har lært under koronapandemien?

– Hva enn som skjer - solen står fortsatt opp i morgen, og hjelper oss å se tydelig alt vi har i egen hage.

Hvis du måtte velge?

Jo Nesbø – Karl Ove Knausgård

Espresso – Filterkaffe

Musikk  – Podkast

Avis på papir – Avis på nett

Dagens Næringsliv – Klassekampen

Åsne Seierstad – Tor Bomann-Larsen

Lese bok – Høre bok

Sakprosa – Skjønnlitteratur

Film på kino – Film hjemme

Ved sjøen – På fjellet