Kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen.
Foto
Terje Bendiksby / NTB

Den nye bokloven må tilpasses et helt nytt marked

Publisert: 24. mars 2022 kl 09.24
Oppdatert: 24. mars 2022 kl 09.25

I 2013 ble forslaget om boklov fremmet av daværende kulturminister Hadia Tajik. Loven ble vedtatt i Stortinget, men på grunn av regjeringsskiftet den høsten, trådde loven aldri i kraft.

I Anette Trettebergstuens andre uke som kulturminister ble arbeidet med en ny boklov satt i gang, og nasjonalbibliotekar Aslak Sira Myhre ble bedt om å lede utredningsarbeidet som skulle lede frem til en ny boklov.

Trettebergstuen forteller at lovforslaget vil være klart til høsten.

– Det er viktig at vi lovfester noen prinsipper for regulering av bokbransjen. Det vil gjøre at leserne kan nyte godt av et mangfold av titler, samtidig som at vi vet at forfatterne får ordentlig betalt, sier hun til Klassekampen.

I første paragraf i bokloven fra 2013 het det at formålet er å tilrettelegge for bredde, mangfold og kvalitet i norsk litteratur, samt gjøre bøker tilgjengelig for alle landets innbyggere.

Veien til målet er endret

Kulturministeren forteller at formålet er det samme i dag som det var for ni år siden. Men veien til målet er blitt ganske annerledes.

– Siden 2013 har det skjedd enormt mye i bokbransjen, sier Trettebergstuen.

Hun trekker fram strømmetjenester for lydbøker som et eksempel på markedsendringene.

Aslak Sira Myhre sier at lydbøkene har hatt tydelig påvirkning på markedet de siste årene.

– Nå er vi en situasjon der det gamle bokmarkedet er regulert, men markedet for lydbøker er helt uregulert. Og det går ikke, sier Myhre til Klassekampen.

Myhre viser til musikkbransjen. De fleste lytter i dag på musikk gjennom strømmetjenester, men det tjener de fleste musikere lite penger på.

Han påpeker også at bokbransjen er i ferd med å bli internasjonal: Flere norske forlag har eiere i Sverige og Danmark. Dessuten opptrer Amazon og Google som aktører i bransjen, sier Myhre. Derfor mener han at det er nødvendig med en lov som alle aktører som opererer i Norge er nødt til å følge.

Den mest omfattende delen av utredningsarbeidet skal allerede være ferdig. Nå gjenstår skrivearbeid og politiske avklaringer før forslaget går ut på høring.