Tarjei Leer-Salvesen har over 25 års erfaring som undersøkende journalist, blant annet fra NRK Brennpunkt, Dagbladet, Klassekampen og Fædrelandsvennen. Nå er han aktuell med boken «De modige. Historier om varsling».

Foto

Res Publica

Tarjei Leer-Salvesen:

– Jeg har møtt veldig mange varslere i arbeidet mitt som journalist

Publisert: 12. april 2023 kl 07.00
Oppdatert: 12. april 2023 kl 11.00

­

Tarjei Leer-Salvesen

  • Yrke: Journalist
  • Utdannelse: Forsøksgymnaset i Oslo
  • Bosted: Kristiansand
  • Aktuell med boken: «De modige. Historier om varsling»
  • Forlag: Res Publica

Hvorfor har du skrevet denne boken?

– Jeg har møtt veldig mange varslere i arbeidet mitt som journalist. Samtalene handler nesten alltid om saken de varslet om, men jeg ser jo at dette er en viktig gruppe både for meg som journalist og for hele samfunnsdebatten. Nå ville jeg melde meg på i debatten om hvordan vi behandler varslerne, ved å dele flere varslerhistorier og mine egne refleksjoner.

Hva er de viktigste poengene som kommer frem?

– I denne boken tegnes det et nyansert bilde av varsling gjennom eksempler fra mennesker som har helt ulike erfaringer og jobber i helt ulike bransjer. Gjengjeldelse etter varsling er en utfordring for mange. Her møter leseren også varslerne som har klart seg veldig bra. Jeg kommer med egne synspunkter på den juridiske beskyttelsen av varslerne, og noen tips og råd.

Hvilke nye synspunkter og/eller teorier presenteres?

– Kritikken mot dagens varslervern som er lagt til arbeidsmiljøloven er kjent fra før. Varslingsutvalget foreslo en egen lov om varsling, noe jeg støtter. Det nye her er vel perspektivet mitt. Jeg er mer opptatt av hvordan det har gått mer varslerne enn hva de varslet om. Og jeg lurer på hva vi kan lære av erfaringene til de jeg har intervjuet.

Hvilke utfordringer møtte du underveis i arbeidet med bokprosjektet?

– Når jeg er journalist til vanlig, er det litt vanskelig å holde tilbake når jeg blir interessert i sakene varslerne har tatt opp. Men denne gangen er det prosessene de har stått i som er det viktigste, og det er dette som er mest lærerikt for andre å lese om.

Er det noe spesielt som kjennetegner din måte å jobbe på?

– Jeg er journalist til daglig. Jeg trives med å intervjue folk i helt ulike deler av samfunnslivet og lære av deres erfaringer, og forsøke å formidle videre.

Hva vil du oppnå med boken?

– Det er en bok om ytringsfrihet i arbeidslivet. Dette er mitt bidrag til debatten om hvordan varslerne ivaretas som gruppe i det norske samfunnet. Jeg håper dette blir et av mange innlegg som før eller siden fører til et bedre vern for norske varslere, og at gruppen defineres litt bredere enn i dagens lovverk.

Hva vil du at leseren skal sitte igjen med etter å ha lest den?

– Håp og nyttige verktøy. Det dominerende inntrykket i offentligheten er at det går dårlig med folk som varsler. Men det nytter å varsle, og en del varslere klarer seg bra. Jeg mener noen av disse historiene bør være egnet til å inspirere andre til å si fra når de havner i en situasjon som tilsier det. Til slutt i boken er det noen råd til de som vurderer å varsle selv.

Kan du nevne én person du håper leser boken?

– Peggy Hessen Følsvik. Fagbevegelsen har potensial til å spille en viktigere rolle på varslings- og ytringsfeltet enn den gjør i dag.

Hvilken bok vil du anbefale andre å lese?

– Follow the money av økonomen Paul Johnson, som forklarer hele statsbudsjettet (i UK) slik at folk kan forstå. Vi trenger noe slikt på norsk.

Hvilken forfatter har betydd mye for deg?

– Vanskelig å velge! Men jeg sier Lars Petter Sveen. Finn frem igjen Guds barn og les skildringen av drapene på guttebarn etter Herodes befaling, sett fra soldatens perspektiv.

Hvis du måtte velge?

 

Jo Nesbø – Karl Ove Knausgård

Espresso – Filterkaffe

Musikk – Podkast

Avis på papir – Avis på nett

Dagens Næringsliv – Klassekampen

Åsne Seierstad – Tor Bomann-Larsen

Lese bok – Høre bok

Sakprosa – Skjønnlitteratur

Film på kino – Film hjemme

Ved sjøen – På fjellet