Nils Are Økland er aktuell med boken En smak av kosmos – om alt som kan fornemmes i vinen. Foto: Erik Sand Johansen

Nils Are Økland er aktuell med boken En smak av kosmos – om alt som kan fornemmes i vinen.

Foto

Erik Sand Johansen

Nils Are Økland:

– Vin kan by på mer enn behagelige smaker og læring om druetyper

Publisert: 24. august 2023 kl 07.14
Oppdatert: 29. september 2023 kl 10.39

­

Nils Are Økland (55)

  • Yrke: Skribent
  • Utdannelse: Teolog
  • Bosted: Oslo
  • Aktuell med boken: «En smak av kosmos: Om alt som kan fornemmes i vinen»
  • Forlag: Kolombia

Hvorfor har du skrevet denne boken?

– Utgangspunktet mitt er at vin kan by på mer enn behagelige smaker og læring om druetyper, jordsmonn og produsenter. Jeg ønsker å formidle et utvidet opplevelsesrom og inspirere hver enkelt leser til å utforske dette rommet på sin måte.

Hva er de viktigste poengene som kommer frem?

– I boken forsøker jeg å favne flest mulig dimensjoner ved selve vinopplevelsen.

 

– Vin som flytende historie er én måte å ta imot vin på. Vin som naturopplevelse er en annen; vi kan komme i kontakt med det som foregår nede i jorden gjennom det vi drikker. Både geologien, mineralene og krypene i jordsmonnet kan fornemmes i et vinglass. Jeg skriver også om klodens utsatthet og klimaendringene som kan sanses i en vinflaske.

 

– Når vi drikker vin, kan vi bli bedre kjent med kroppen og sanseapparatet vårt. Men vi kommer også nærmere forgjengeligheten til alt vi har kjært. For i motsetning til andre ikke-levende gjenstander som kan skape en illusjon av noe evigvarende, har vin en innebygget forgjengelighet som minner om menneskets.

– I de siste kapitlene skisserer jeg en ny form for vinspiritualitet inspirert av oldtidens grekere: Gjennom en langsom bevegelse forandret vinkulten form fra å være en eksessiv feiring av gudene som skjenket og bekreftet vinens mysterium, til å bli et drikkefellesskap av borgere som diskuterte livets store spørsmål, dyrket vennskap og lot seg henføre av bordets gleder. Denne overgangen, fra dionysosfester til symposier, fra en urtid der vin ble opprettholdt av gudene til en ny tid der det ritualiserte fellesskapet selv ga vin en mystisk dimensjon, kan peke fram mot vår tids muligheter for å søke en spiritualitet i fellesskapet med andre.

Hvilke nye synspunkter og/eller teorier presenteres?

– På flere områder skiller En smak av kosmos seg fra vanlig vinlitteratur: Boken behandler sansningens vaghet og problemene knyttet til den uforpliktende, blomstrende, og liksompresise vinsjargongen slik den kommer til uttrykk i avisenes smaksnotater.

 

– En egen del retter et kritisk søkelys mot økonomiens stadig sterkere definisjonsmakt i vinverdenen. Her tar jeg for meg den usikre sammenhengen mellom flaskepris og sanseopplevelse.

– Jeg skriver også om beruselsens idéhistorie. Folk flest kjøper vin fordi det er et lovlig og foretrukket rusmiddel, ikke fordi de er så opptatt av god smak. Men i offentligheten berøres sjelden eller aldri den gledesfylte rusen, og dermed oppstår et merkelig misforhold mellom praksis og virkelighetsbeskrivelse. Jeg ønsker å vise hvilken betydning alkohol har for både smak, følelser og fellesskap.

Hvilke utfordringer møtte du underveis i arbeidet med bokprosjektet?

– Skrivingen er et daglig møte med egne muligheter og begrensninger. Å skrive gode setninger og forsøke å overskride begrensningene er den store og gjentakende utfordringen, dag etter dag.

Er det noe spesielt som kjennetegner din måte å jobbe på?

– Å skrive, gå, lese, stryke, tenke, grovslipe, skrive og finslipe, igjen og igjen – jeg vil tro det ligner på hvordan mange andre forfattere jobber.

Hva vil du oppnå med boken?

– Jeg håper at boken vil bidra til at folk som drikker vin kan få enda mer ut av selve sanseopplevelsen. Når gjenstander, mat og kulturliv i stadig større grad standardiseres, står vin fram som et av få produkter med potensial for å skape tilhørighet til helt konkrete naturlandskap.

Hva vil du at leseren skal sitte igjen med etter å ha lest den?

– At vin kan peke ut over seg selv, og bli et prisme som en større verden brytes gjennom. William Blakes verselinjer «To see a world in a grain of sand / And heaven in a wildflower» kan være til inspirasjon: Det er mulig å oppleve en smak av kosmos i et glass vin.

Kan du nevne én person du håper leser boken?

– Det måtte i så fall være en ukjent leser som opplever at boken nettopp åpner opp en større verden for ham eller henne.

Hvilken bok vil du anbefale andre å lese?

– La det bli Utvalgte dikt av Stein Mehren. Denne samlingen fra 1999, redigert av Henning Hagerup, gir en helhetlig opplevelse av et egenartet og rikt forfatterskap.

Hvilken forfatter har betydd mye for deg?

–  Forfatterskapet til Stein Mehren peker mot et større rom som befinner seg utenfor det språklige: universet, naturens gåter, alt som finnes utenfor noens bevissthet. Litteraturen kan på sitt beste være indirekte meddelelser fra dette rommet, og Mehrens dikt viser noen ganger fram hvordan veldige livskrefter kan brytes gjennom noe bittelite, nært og konkret.

Hvis du måtte velge?

 

Jo Nesbø – Karl Ove Knausgård

Espresso – Filterkaffe

Musikk – Podkast

Avis på papir – Avis på nett

Dagens Næringsliv – Klassekampen

Åsne Seierstad – Tor Bomann-Larsen

Lese bok – Høre bok

Sakprosa – Skjønnlitteratur

Film på kino – Film hjemme

Ved sjøen – På fjellet