Bilde av Hege Hellvik. Foto: Siw Pessar

Hege Hellvik er utdannet samfunnsgeograf med fordypning i arbeidsgeografi ved Universitetet i Oslo og er sertifisert scenarioplanlegger ved University of Oxford. Hun har løst en rekke forsknings- og utviklingsoppdrag i norske kommuner innen helse- og sosialsektoren. Her har hun blant annet søkt svar på fremtidens velferdsløsninger. Jobb mindre – lev mer er hennes første bok.

Foto

Siw Pessar

Hege Hellvik: – For å kunne opprettholde velferdsstaten, må vi styre samfunnsutviklingen i en ny retning

Publisert: 31. januar 2024 kl 07.00
Oppdatert: 31. januar 2024 kl 08.32

­

Hege Hellvik (38)

  • Yrke: Konsulent
  • Utdannelse: Master i samfunnsgeografi
  • Bosted: Oslo
  • Aktuell med boken: «Jobb mindre – lev mer. Løsninger for et bedre liv og et varmere samfunn»
  • Forlag: Res Publica
  • Antall sider: 281

Hvorfor har du skrevet denne boken?

– Fordi jeg savnet en rikere debatt om dagens arbeidsliv, både hva som er utfordringene nå og fremover. Det nasjonale mantraet er at vi må jobbe mer, men med boka ønsker jeg å problematisere et slikt mål.

Hva er de viktigste poengene som kommer frem?

– Presset på og ansvaret til ansatte øker i dagens arbeidsliv, noe som gjør arbeidshverdagen mer krevende. Automatisering, kunstig intelligens og ambisjonen om å få en ny lønnsom sektor etter olja – som ingen ennå vet hva skal være – gjør at myndighetene ser det som nyttig hvis vi bytter jobber ofte, for å sikre kompetanse der det trengs. Men for arbeidstakere er det en usikker situasjon å stå i, og det bidrar til å heve terskelen for å kunne stå støtt i arbeidslivet i dag og tiden fremover.

– Videre, for å sikre nok inntekter til velferdstjenestene våre fremover, trenger vi nok skatteinntekter, og økonomene har regnet seg frem til at den letteste måten å få det til, er å få folk til å jobbe mer. Det er antagelig ikke noe galt med regnestykket deres, men det er liten grunn til å tro at en slik politikk faktisk lar seg realisere – ser vi utviklingen over mange år, så er trenden tydelig: vi jobber rett og slett mindre.

– For å kunne opprettholde velferdsstaten, må vi styre samfunnsutviklingen i en ny retning. Det er tette koblinger mellom arbeidslivet og velferdsutviklingen, og selv mener jeg at å satse på et sunnere og mer bærekraftig arbeidsliv, hvor vi senker terskelen for å delta, blant annet gjennom en kollektiv reduksjon i arbeidstid, er veien å gå fremover.

Hvilke nye synspunkter og/eller teorier presenteres?

– Jeg opplever at diskusjonen om redusert arbeidstid er ganske snever og antar at en leser av boka både vil forstå mer av kompleksiteten, samt bli klokere på hvorfor et bedre arbeidsliv ikke bare skjer av seg selv og hva som må til.

Hvilke utfordringer møtte du underveis i arbeidet med bokprosjektet?

– Arbeidslivet har svært mange temaer. Dessuten ville jeg belyse utfordringer og løsninger både på individ-, bedrifts- og samfunnsnivå. Den største utfordringen var å finne en god struktur på boka, men brikkene falt på plass til slutt.

Er det noe spesielt som kjennetegner din måte å jobbe på?

– Jeg er nok ganske god til å sette i gang. Jeg vet hvor godt det er å havne i flyt og at den som oftest kommer på morgenen før lunsj. Kanskje er jeg blitt litt redd for å gå glipp av dagens flytopplevelse.

Hva vil du oppnå med boken?

– Dersom enkeltpersoner leser den og får en aha-opplevelse av at de ikke er alene om å føle på at vi taper på å jobbe så mye, så er det en god start. Jeg håper også at boken kan gi trøst til dem som føler at de ikke klarer å stå i dagens krysspress mellom fulle arbeidsdager og et liv utenfor jobben.

– Den største drømmen er likevel å sette i gang en kollektiv bevegelse mot et bedre arbeidsliv. Og den har vi i dag: nemlig fagbevegelsen. Men de trenger drahjelp, og den må komme nedenfra og opp.

Hva vil du at leseren skal sitte igjen med etter å ha lest den?

– Jeg håper leseren blir motivert til å kjempe for et bedre samfunn hvor mennesker og natur blir prioritert, ikke bare penger.

Hva gjorde at du fikk lyst til å sette i gang med et så stort prosjekt som å skrive en bok?

– Etter å ha stått i en ubalanse i eget liv, hvor jeg ble tappet for stadig mer krefter, og samtidig lærte at mange arbeidstakere sliter med å stå i full jobb, så bestemte jeg meg for å skrive bok. Dessuten er jeg glad i å fordype meg i tekst, både å lese og skrive.

Kan du nevne én person du håper leser boken?

– LO-leder Peggy Hessen Følsvik. Hvis jeg lykkes med å mobilisere til endring, er det bra at hun forstår mulighetene som kommer.

Hvilken bok vil du anbefale andre å lese?

– Ettersom det i økende grad er snakk om hva vi spiser, vil jeg peke på boka Sannheten på bordet (2014) av Niels Christian Geelmuyden. Selv om det satt langt inne, endret jeg kostholdet mitt etter å ha lest boka.

Hvilken forfatter har betydd mye for deg?

– Det er flere forfattere jeg ser opp til og beundrer, så jeg syns det er vanskelig å velge.

Hvis du måtte velge?

 

Jon Fosse – Dag Solstad

Espresso – Filterkaffe

Musikk – Podkast

Avis på papir – Avis på nett

Dagens Næringsliv – Klassekampen

Elsykkel – Sykkel

Lese bok – Høre bok

Sakprosa – Skjønnlitteratur

Film på kino – Film hjemme

Ved sjøen – På fjellet