Hvalfangstmuseet (Vestfoldmuseet IKS) får støtte til miljø- og kunstformidling for barn og unge. Bildet er fra en workshop i regi av kunstnerne Kari Prestgaard og Astor Andersen.
Foto

Prestgaard/Andersen

279 tiltak for barn og unge får støtte på inntil 50.000 kroner hver

Publisert: 26. juni 2021 kl 09.00
Oppdatert: 26. juni 2021 kl 09.00

Sparebankstiftelsen DNBs søknadsordning for støtte på inntil 50.000 kroner hadde søknadsfrist 1. mai. Ordningen har et enklere søknadsskjema og raskere behandlingstid enn stiftelsens ordinære lokale søknadsordning.

Stiftelsen mottok 661 søknader innen fristen, og nå får 279 prosjekter støtte. Det tilsvarer cirka 42 prosent av søknadene.

Bidragene gis organisasjoner, lag og foreninger i stiftelsens geografiske kjerneområde, de tidligere fylkene: Østfold, Oslo, Akershus, Buskerud, Vestfold, Telemark og Oppland, samt kommunen Ringsaker i Hedmark.

Se hvilke tiltak som får støtte i hvert område (pdf-filer):

Alle tildelingene vedtas av styret i Sparebankstiftelsen DNB, med utgangspunkt i stiftelsens vedtatte strategi og overordnede mål.

Stiftelsen prioriterer å bidra til meningsfylte aktiviteter for barn og unge, innenfor fire formålsområder:

  • Idrett og lek

  • Kunst og kultur

  • Natur og friluftsliv

  • Nærmiljø og kulturarv

Bidragene gis til organisasjoner og lag, til blant annet instrumenter, utlånsutstyr, oppgradering av lekeplasser, lydutstyr, oppussing av grendehus og rasteplasser i skogen.