Mina Evenrud og Erik Egenes fra by:Larm, Leif Haaland fra MØST, Jan Koop fra Creo Oslo og kulturbyråd i Oslo, Omar Samy Gamal.
Foto
Jørgen Myhr Stokke

Fem millioner kroner til ung kulturnæring

Publisert: 14. august 2021 kl 09.00
Oppdatert: 24. november 2021 kl 02.07

Mange unge kulturnæringsaktører har mistet viktige år i etableringsfasen under pandemien. Neste generasjon skal bidra til å styrke og restarte disse. Ordningen er en oppdragsfinansiering, hvor næringsaktører kan søke om støttemidler til å hyre inn unge kulturnæringsaktører til sitt prosjekt. 

Les mer om frister og søknad

Neste generasjon

Den nye ordningen har en ramme på fem millioner kroner. Ordningen dekker opp mot 80 prosent av honoraret til kulturnæringsaktører under 29 år som hyres til produksjonen det søkes om. 

Første tildelning skjer allerede i august. Creo, MØST og by:Larm har nedsatt et fordelingsutvalg som behandler søknadene månedlig.

 – Dette er en veldig god ordning, og jeg håper at våre medlemmer bruker den aktivt til å skape mer aktivitet, sier Jan Koop i Creo Oslo. 

Stort løft

 – Å rekruttere og styrke nykommerne i kulturbransjen er en uvurderlig del av by:Larms mandat. Vi har i flere år hatt ungdomsprogrammet by:Larm Ung som en sentral del av festivalen. Vi er veldig glade for at vi har fått byrådet med på å gjennomføre Neste generasjon. Denne tilskuddsordningen blir et stort løft for bransjens unge, sier Erik Egenes, pressesjef i by:Larm. 

Oslo kommune har avsett midlene til Neste generasjon. Kulturbyråd Omar Samy Gamal er glad for at ordningen er på plass.

 – Hurra! Jeg er utrolig glad for at vi har fått på plass disse millionene og inngår dette samarbeidet. Unge kulturnæringsaktører har hatt det ekstra tøft under pandemien, og falt gjennom i samtlige støtteordninger. Jeg er bekymret for at vi kan miste en hel generasjon kulturnæringsaktører. Nå skal vi prøve å bidra til å få dem tilbake, forteller Gamal.

Søknadsportalen åpner innen kort tid. Les mer om hvordan du søker her!