Magikon Forlag i Akershus har i år fått tildelt 380.000 fra Kulturrådets satsing på kreative næringer. Forlaget har gitt ut «Alle sammen teller», boka som skaffet Kristin Roskifte (til venstre) Nordisk råds barne- og ungdomslitteraturpris. Bildet er fra prisutdelingen. 

Foto

Henrik Montgomery /TT / NTB scanpix

56 millioner til kreativ kulturnæring

Publisert: 13. november 2019 kl 15.06
Oppdatert: 13. november 2019 kl 15.06

– Et eksempel er filmproduksjonsselskapet Sant & Usant, som mottok næringsutviklingstilskudd i 2018. De signerte nylig en avtale med Netflix under DOC Norway, et prosjekt som også mottok regionalt bransjeutviklingstilskudd i 2018, forteller Arnaud Fontaine, seniorrådgiver kreativ næring hos Kulturrådet.

Foto

Arnaud Fontaine er seniorrådgiver for kreativ næring i Kulturrådet. Nå gleder han seg over synlige resultater av satsingen. Foto: Marta Anna Løvberg

 

To ordninger

Kulturrådets to støtteordninger Næringsutvikling og Regional bransjeutvikling skal sammen bidra til å forsterke støtteapparatet rundt kunstnere og de regionale miljøene utenfor det etablerte institusjonsfeltet, skriver Kulturrådet på sine hjemmesider.

Tildelinger i 2019:

På lang sikt er mål at økt forretningskompetanse, entreprenørskap og nytenkning skal bedre kunstnerøkonomien.

– Det er når vi ser ordningene i sammenheng, og lykkes i å identifisere om en bransje har behov for en-til-en næringsutvikling og tiltak på virksomhetsnivå eller sterkere bransjerammer og tiltak på strukturnivå, at vi lykkes best, sier Fontaine.

Et annet prosjekt med høye ambisjoner og mulig nasjonalt omfang på sikt er ifølge Fontaine VISPs (produksjonsnettverk for visuell kunst) plan om å utarbeide en ny, digital ordning med leasing av kunst under den regionale bransjeutviklingsordningen.

Ny søknadsrunde

Kulturrådet opplyser at det samlet sett er søkt om 341 millioner kroner gjennom de to ordningene.

De tildelte 56 millionene utgjør 16 prosent av det kapitalbehovet som feltet gir uttrykk for gjennom prosjektsøknadene.

De seneste årene har de to ordningene blitt komplementert av kompetanseprogrammet OVASJON, lansert i 2019. I tillegg har Kulturrådet i 2019 initiert en ny ordning rettet mot kulturinstitusjoner for at de kan teste ut ulike digitale løsninger for å styrke publikumsutviklingen og øke inntjeningen.

– Vi ser at kvaliteten på søknadene stadig blir bedre og at flere kjenner til ordningene. Nå ser vi frem til enda flere gode søknader til neste søknadsfrist 3. mars, sier Arnaud Fontaine.