Det samfunnsvitenskapelige fakultet på Universitetet i Bergen der teatervitenskap inngår. Foto: Marit Hommedal / NTB.

– Stopp nedleggelsen av teatervitenskap ved UiB!

Publisert: 17. mars 2023 kl 13.32
Oppdatert: 17. mars 2023 kl 13.45

­Nok en gang må de teaterfaglige miljøene ved Universitetet i Bergen mobilisere mot ledelsen ved Humanistisk fakultet. I Faglig bemanningsplan for 2023–2025 foreslår ledelsen at to av tre vitenskapelige stillinger i teatervitenskap fjernes. Kun én vitenskapelig stilling knyttet til teatervitenskap gjenstår, noe som mer eller mindre innebærer en nedleggelse av faget. Argumentasjonen er at fagfeltet ikke er økonomisk bærekraftig.

Teatervitenskapen i Bergen er helt særegen i sin faglige innretning

Om nedskjæringen gjennomføres, vil det medføre en drastisk nedbygging av et helt fagfelt. UiB har til stadighet truet faget med nedlegging, til tross for at miljøet i Bergen er et av tre gjenstående fagmiljøer for teatervitenskap etter at Universitet i Oslo la ned sitt tilbud i faget for omtrent ti år siden. Teatervitenskapen i Bergen er også helt særegen i sin faglige innretning.

I Humaniorameldingen fra 2017 ble det skrevet varmt om den viktige rollen de humanistiske fagene har i samfunnet. De humanistiske fagene er helt vesentlige for å forstå de kulturelle og samfunnsmessige sidene ved et samfunn, samt en rekke andre samfunnsutfordringer. Kunstfagene spiller en vesentlig rolle i dette.

Å ha et levende akademisk fagmiljø knyttet til kunstfagene er helt avgjørende, både for å forstå kunsten selv og se dens rolle i samfunnet, men også for å sette kunsten og kunsthistorien i et historisk og samfunnsmessig perspektiv. Gjennom kunsten kan vi oppleve det uopplevde, vi kan lære å sette oss inn i andres livserfaringer. Sterke akademiske kunstfaglige miljøer bidrar til å utvikle kunstfeltet, og skaper i neste rekke en livskraftig bransje. Dette må også gjelde for scenekunstfeltet. Rundt vår kunstform trengs det et sterkt og bærekraftig fagmiljø.

Universitetet i Bergen tar ikke sitt samfunnsansvar på alvor

Humaniorameldingen uttrykte behovet for løsninger som kan sikre at små og utsatte fag ikke forsvinner. Og man kan stille spørsmålet om det har skjedd noe siden 2017? Ikke for teatervitenskapen. Universitetet i Bergen tar ikke sitt samfunnsansvar på alvor, hvis de med økonomi som beveggrunn beslutter å legge ned dette lille, men helt vesentlige fagmiljøet for en hel kunstart i Norge.

Fakultetsutvalget i Bergen skal vedta sin bemanningsplan tirsdag 21. mars. Nok en gang er det på tide å stå på barrikadene og kjempe for de humanistiske fagenes posisjon i utdanningssektoren, en posisjon som sakte, men sikkert, blir rasert, ene og alene med økonomi som årsak.

Hege Knarvik Sande har master i Kultur- og idéhistorie / teatervitenskap fra Universitet i Oslo og bachelor i statsvitenskap fra UiO. Sande er tidligere leder av Norsk kulturforum, og er nå direktør for scenekunstorganisasjonen Danse- og teatersentrum.