André Støylen i Sparebankstiftelsen DNB, som blant annet støtter kulturformål. 

 

Foto

Berit Roald / NTB scanpix

Støtter ballett, musikk og kulturminner

Publisert: 3. oktober 2019 kl 09.02
Oppdatert: 3. oktober 2019 kl 09.02

Stiftelsen støtter en rekke formål. Ifølge en pressemelding fra stiftelsen støttes disse tiltakene innenfor kulturfeltet i den siste tildelingsrunden:

  • 460.000 kroner: Rekruttering til klassisk ballet og musikk: Lillehammer Symfoniorkester, Lillehammer Opera og Ballett og Nasjonalballetten Ung samarbeider om å sette opp forestillingen Nøtteknekkeren, der barn og voksne, amatører og profesjonelle skal medvirke. Forestillingen vil være en viktig rekrutteringsplattform for klassisk ballett og musikk. Stiftelsen Opera Lillehammer får 460.000 kroner til kostymer og produksjon av Nøtteknekkeren.

  • 135.000 kroner: Bevisstgjøring av kulturminners betydning: Europa Nostra Norge vil bevisstgjøre ungdom om betydningen av kulturminner i deres lokalmiljø, gjennom å skape forståelse for et steds historie og dets påvirkning på identitet og tilhørighet. Til prosjektet får Europa Nostra Norge 135 000 kroner.