Stavanger konserthus
Foto
Tommy Ellingsen / NTB
Kulturdirektøren i Rogaland

Lykkelandet som må omstilles

Publisert: 27. oktober 2020 kl 08.49
Oppdatert: 27. oktober 2020 kl 10.17

Den største kulturelle utfordringen for Rogaland fylkeskommune fremover handler om omstilling, hevder kulturdirektør Rune Thele. Han beskriver Rogaland som et «lykkeland», med sine oljeinntekter. Men den situasjonen vil ikke vare, presiserer han:

– Når oljen forsvinner, vil det påvirke kulturen. Det vil også påvirke økonomien i kommunene, befolkningsveksten og oppvekstvilkårene. Vi trenger flere bein å stå på. Derfor må virksomheten rigges for fremtiden, sier han.

Rogaland har hatt en lang tradisjon for å satse på bredden i kulturlivet, ifølge kulturdirektøren. Som det fjerde største fylket, og et av de rikeste, har Rogaland også én av de største kulturarvene i landet. Kommunene har satset på kultur i lang tid.

Thele trekker frem fylkets fem gode regionmuseer, to regionale teatre i Stavanger og Haugesund og symfoniorkester som regionale høydepunkter. Men kultursatsingen stopper ikke der:

– Det foregår en betydelig filmsatsing. Vi har et filmsenter, Filmkraft, og Rogaland har gått sammen med Bergen kommune og har laget Norges største regionale filmfond. I tillegg har vi jo filmfestivalen i Haugesund. Det er et privilegium å få jobbe med dette, sier han.

«Akropolis»

Teater-visjonen i Rogaland er ikke mindre storslagen. Visjonen er døpt «Akropolis», og er et prioritert område i kommuneplanen 2018-2025. Her utforskes muligheten for utbygging av Rogaland Teater og Museum Stavanger på nåværende og nærliggende tomter. Akropolis-visjonen skal ta opp i seg den kraften og betydningen de kulturhistoriske bygningene representerer. I april ble saken vedtatt, og mandatet for videre arbeid avgjort. Stavanger kommune vil i samarbeid med Rogaland fylkeskommune vurdere hvordan deler av fylkeshuset og fylkeshuseiendommen kan tas i bruk for å gjennomføre Akropolisvisjonen. De fremtidige ressursbehovene vil bli avsatt i den kommende handlings- og økonomiplanen.

– Det blir et nytt grafisk museum i 2021. Det borger for god aktivitet, sier Rune Thele.

Korona

Det er godt å ha gode prosjekter i emning etter et tøft år. Da pandemien brøt ut i mars bremset nemlig det meste opp.

– Det var tøft. Vi ser ikke helt skadevirkningene av dette ennå. Selv om det ble vanskelig vil jeg gi regjeringen litt honnør for tiltakspakkene som kom. Men jeg er bekymret for de frie feltene og arrangørene. De store institusjonene har et bedre fundament å stå på. 

Kulturdirektør i Rogaland, Rune Thele.
Foto
Rogaland fylkeskommune

Han berømmer også den betydelige kreativiteten kulturaktørene viste i en vanskelig situasjon. Det ble formidlet kultur med nye og gode formidlingsformer.

– Jeg er også bekymret for hvordan kulturlivet blir seende ut i fremtiden. Spesielt reiseliv og kultur rammes hardest og mest direkte, presiserer Thele.

Digital utnyttelse

Da koronaen kom oppstod det en bølge med digitale arrangementer. Kulturelt var dette en bra nyvinning, mener Thele, men han etterlyser samtidig utvikling av gode forretningsmodeller.

– Utfordringer ligger jo i å utvikle gode forretningsmodeller og å skape inntekter. Vi snakker om selvstendig næringsdrivende her. Det er viktig at disse kan tiltrekke seg nye grupper, forklarer han.

Ifølge Thele er det et sug i befolkningen etter å kunne møtes på kulturelle arrangementer. For at digitale kulturtjenester skal kunne fungere, må disse kulminere i at folk møtes fysisk for kulturpåfyll, mener han.

Under pandemien var Rogaland fylkeskommune blant de første fylkene som opprettholdt alle tilskudd, og som ikke krevde tilbakebetaling.

– Vi har prøvd å gjøre vårt for å opprettholde aktiviteten. Det var viktig å skape forutsigbarhet da det smalt, forklarer Thele.

Han mener regjeringens støtteordning gradvis ble mer treffsikre. De var ikke optimale til å begynne med.

– De måtte handle raskt. Etter hvert ble ordningene mer treffsikre. Det var viktig å stimulere til økt aktivitet. Det klarte regjeringen med stimuleringsordningen. Samtidig er det usikkert hvor lenge ordningene vil vare.

Regionreformen

Kulturminister Abid Raja avblåste som kjent regionreformen for kultur tidligere i år. Som mye annet av normal kulturaktivitet ble den satt på vent. Mye av det som er i kjølvannet av kulturmeldingen er utsatt.

– Jeg håper at man tar med seg perspektivet i kulturmeldingen om at den nasjonale kulturpolitikken er en felles ramme for kulturpolitikk og tiltak på alle forvaltningsnivåene. Mange av de statlige tiltakene er jo bygget opp av lokale initiativer. Dialogen med staten blir viktig for fremtidig utvikling av sektoren. Jeg er positiv til regionreformen. Det ligger definitivt elementer der som kan følges opp. Det har vært en tendens i kultursektoren at det som er nasjonalt blir tolket som statlig. Sånn er det jo ikke, avslutter Thele.