Romerike Kulturbrønn får støtte til lyd- og lysutstyr til forestillinger med barn og unge.
Foto
Hilde Mehlum
Sparebankstiftelsen DNB søknadsordning

162 tiltak for barn og unge får støtte på inntil 50.000 kroner hver

Publisert: 15. oktober 2021 kl 10.08
Oppdatert: 15. oktober 2021 kl 10.08

6,3 millioner kroner fordeles på 162 prosjekter som bidrar til mer aktivitet for barn og unge i lokalmiljøer på Østlandet, skriver Sparebankstiftelsen DNB i en pressemelding.

Sparebankstiftelsen DNB søknadsordning for støtte på inntil 50.000 kroner hadde søknadsfrist 1. september. Pengestøtten gis til organisasjoner og lag, og går til blant annet instrumenter, utlånsutstyr, oppgradering av lekeplasser, lydutstyr, oppussing av grendehus og rasteplasser i skogen.

Stiftelsen mottok 383 søknader innen fristen, og nå får 162 prosjekter støtte. Det tilsvarer cirka 42 prosent av søknadene.

Bidragene gis organisasjoner, lag og foreninger i stiftelsens geografiske kjerneområde, de tidligere fylkene: Østfold, Oslo, Akershus, Buskerud, Vestfold, Telemark og Oppland, samt kommunen Ringsaker i Hedmark.

Se hvilke tiltak som får støtte i hvert område (pdf-filer):

Alle tildelingene vedtas av styret i Sparebankstiftelsen DNB, med utgangspunkt i stiftelsens vedtatte strategi og overordnede mål.

Stiftelsen prioriterer å bidra til meningsfylte aktiviteter for barn og unge, innenfor fire formålsområder:

  • Idrett og lek

  • Kunst og kultur

  • Natur og friluftsliv

  • Nærmiljø og kulturarv

Nye muligheter fremover

Organisasjoner og lag på Østlandet kan søke støtte til prosjekter til beste for barn og unge inntil 25 år. Neste søknadsfrist er 1. desember.

Sjekk om du kan søke på sparebankstiftelsen.no.