BigBang live på Driv.
Foto
Daniel Skog

21 millioner til kulturrom i hele landet

Publisert: 13. desember 2021 kl 10.22
Oppdatert: 13. desember 2021 kl 10.22

I årets siste ordinære søknadsrunde fikk tilskuddsordningen for utstyr og lokaler, Kulturrom, inn 242 søknader. Disse søknadene er nå behandlet og 118 av dem har fått innvilget tilskudd. 21 millioner er nå fordelt på disse søknadene: SE ALLE TILDELINGENE HER

Mange veldig gode søknader

Ved andre søknadsrunde i 2021 fikk Kulturrom inn 242 søknader som ble behandlet i fordelingsutvalget. Det var økning fra fjoråret og viser at det fortsatt er mye investeringsvilje rundt om i landet. Oppgaven til utvalget har vært ekstra krevende denne runden, da mange søknader har vært svært gode og har påpekt tydelige behov for midler til oppgradering, utrusting og bygging av kulturrom.

Fornøyd med søknadsrunden

Daglig leder i Kulturrom, Karen Sofie Sørensen, er fornøyd med årets siste søknadsrunde:

– Vi ser at tilskuddene er viktige for å få gjort mange nødvendige investeringer og at det kan motivere mange av landets kulturrom til å holde ut gjennom en ny krevende periode preget av koronapandemien, sier Sørensen.