Den kulturelle skolesekken har sluttet å ansatte bidragsytere. Utøvere i DKS Oslo kan derimot få lønnsutbetaling som frilansere sier direktør Øystein Vidar Strand i Kulturtanken.
Foto
DKS

Den kulturelle skolesekken har sluttet å ansette

Publisert: 4. mai 2021 kl 08.29
Oppdatert: 4. mai 2021 kl 08.29

Etter at Kulturtanken overtok ansvaret for Den Kulturelle Skolesekken (DKS) i 2016, sluttet bidragsutøvere å bli ansatt, men ble hyret inn som oppdragstakere i stedet.

Fredag skreiv Klassekampen at det stadig blir flere selvstendig næringsdrivende i kultursektoren. Mange presses også til å ta jobber som oppdrag, selv om de burde vært ansatt melder flere kunstnerorganisasjoner.

Et av de som er mest kritisk er Fagforbundet Creo. Det har i flere høringsinnspill bedt regjeringen som å gi et tydelig signal om at «ansettelse skal være det foretrukne og naturlige» i DKS og andre tilsvarende ordninger.

Slik det er nå har Kulturtanken det nasjonale ansvaret for DKS, som etat under Kulturdepartementet, mens det er fylkeskommunene som hyrer kulturarbeiderne.

Direktør Øystein Vidar Strand i Kulturtanken opplyser overfor Klassekampen at de fleste utøverne i Den kulturelle skolesekken i dag er selvstendig næringsdrivende, men at han vet at utøvere i DKS Oslo kan få lønnsutbetaling som frilansere. Da har de rett på dagpenger, men ikke på pensjon og sykepenger fra første dag.