Rådsleder Lars Petter Hagen
Foto
Marta Anna Løvberg.

Økte midler til den frie kunsten

Publisert: 14. september 2021 kl 08.53
Oppdatert: 14. september 2021 kl 08.56

Fond for lyd og bilde får en økning på 30 millioner kroner, noe som innebærer at fondet samlet er økt med nesten 90% i 2021. Fond for lyd og bilde forvalter tilskuddsordninger til produksjon og formidling av nye kunstverk i det frie feltet innenfor film, musikk, scenekunst, billedkunst og tekst, og er også en kollektiv kompensasjon til rettighetshavere for den lovlige kopiering av deres kunstverk som skjer til privat bruk.

Fondets styreleder, Susanne Næss Nielsen, uttaler i en pressemelding at hun er glad for å se en solid økning etter en svært vanskelig tid for kultursektoren.

– Dette er en sårt tiltrengt satsing på rettighetshavere, kunstnere og produsenter i norsk kultursektor. Økningen gjør oss bedre rustet til å bidra til nyskaping, kvalitet og mangfold i norsk kunstproduksjon, sier hun.

– Det er nettopp sammenhengen mellom profesjonell produksjon og markedsføring av kunstprosjekter som kjennetegner Fond for lyd og bilde. Tilskuddsordningene våre vil være effektive virkemidler for å opprettholde kunstproduksjonen og få bransjen i gang igjen etter en lang pandemi.

60 millioner til Norsk kulturfond

Norsk kulturfond er på nærmere 900 millioner kroner i 2021, og gir tilskudd blant annet gjennom de kjente innkjøpsordningene for litteratur og en rekke ordninger for musikere, scenekunstnere, festivaler, arrangører og andre som produserer og formidler kunst og kultur. Fondet får nå en økning på 60 millioner kroner.

– Midlene vil styrke den frie kunsten i en rekke ulike sjangre, sier Lars Petter Hagen, rådsleder i Kulturrådet. – Kunst- og kulturfeltet har et stort behov for offentlig støtte etter halvannet år med koronarestriksjoner.

– Økningen innebærer også en styrking av prinsippet om armlengdes avstand. Jeg er særlig glad for at midlene nå vil fordeles etter frie og uavhengige kunst- og kulturfaglige vurderinger. Det vil styrke både kvaliteten og nyskapingen i norsk kultursektor, sier Hagen.