Operaen i Oslo er blant kulturinstitusjonene som er rammet av streik.
Foto
Cornelius Poppe / NTB

Kan få flere hundre tusen mindre i pensjon enn mannlige kolleger

Publisert: 13. september 2021 kl 10.40
Oppdatert: 13. september 2021 kl 10.40

Strid om pensjon har ført ansatte innen opera, teater og orkester er tatt ut i streik, og fra og med onsdag i forrige uke ble den trappet opp. Nå streiker 435 personer.

I en pressemelding fra LO Stat heter det at topplederne i kultursektoren ikke har «vist noen vilje til å holde løftene om kjønnsnøytrale og livsvarige pensjonsytelser».

Ifølge Fagforbundet kan kvinnelige kulturarbeidere tape 400.000 kroner med dagens pensjonsordning. Det skriver Klassekampen i dag.

– Det oppleves urettferdig og frustrerende ikke å bli hørt i en sånn sak, sier Andrea Westbye til avisa. Hun er kostymesyer og medlem i klubbstyret til Fagforbundet ved Den Norske Opera og Ballett i Oslo.

I 2016 ble fagforeningene Creo, Fagforbundet og NTL enige med arbeidsgiverforeningen Spekter om å gå bort fra ytelsespensjon og midlertidig innføre innskuddspensjon.

Sammen med arbeidsgiverforeningen skulle de seinere komme til enighet om en ordning med «kjønnsnøytrale og livsvarige pensjonsytelser».

Nå ønsker fagforeningene å innføre hybridpensjon, en blanding av ytelsespensjon og innskuddspensjon.

Ifølge Fagforbundets egne beregninger kan altså Westbye tape 400.000 kroner fra hun går av med pensjon til forventet levealder med innskuddspensjon.

Ulike beregninger

Ifølge Spekter har riktig nok ikke Westbye og andre i hennes situasjon noe å bekymre seg for.

– Beregningene til Fagforbundet stemmer ikke i det hele tatt, sier Gunnar Larsen, direktør for kommunikasjon og sektorpolitikk i Spekter, i en kommentar til Klassekampen.

Gjennom hybridordningen vil de pensjonerte kulturarbeiderne få 97.000 kroner årlig. Fagforbundet mener det er mest rettferdig, fordi beløpet forblir likt uavhengig av levetid.

Spekter har gjennomført egne beregninger der de heller ser på hvor mye innskuddspensjon gir over enten 10 eller 20 år. Da ser plutselig regnestykket litt annerledes ut.